Dołącz do nas

Platforma Obywatelska powstała jako ruch polityczny mający na celu zmianę dotychczasowego układu sił na polskiej scenie politycznej.

Chcąc skutecznie działać w ramach obowiązującego systemu prawnego liderzy Platformy podjęli decyzję o nadaniu jej formy partii politycznej.

Jeżeli wspólnie z nami chcecie Państwo realizować postulaty zawarte w "Zobowiązaniu", które twórcy Platformy podpisali 19 stycznia 2001 roku - zostańcie członkami PO.

Statut Platformy Obywatelskiej określa między innymi, że członkiem Platformy może być obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który ukończył 18 lat, nie jest członkiem innej partii politycznej, nie został ubezwłasnowolniony całkowicie lub częściowo ani nie został pozbawiony praw publicznych.

Jeśli chcecie Państwo czynnie popierać i kształtować Platformę Obywatelską prosimy o wypełnienie załączonej deklaracji członkowskiej i dostarczenie jej do biura PO.

Deklaracja członkowska Platformy Obywatelskiej