Kandydaci do rady miejskiej w okręgu nr V

Przedstawiamy sylwetki kandydatów z okręgu nr V.

 

1. Wiesław Wędzonka - lat 58 posiadam wykształcenie wyższe. Ukończyłem Wyższą Szkołę Inżynierską w Radomiu na wydziale mechanicznym oraz Uniwersytet Warszawski, wydział zarządzania i marketingu. Pracowałem w Zakładach Metalowych w Radomiu, a następnie w Zakładach Naprawczych Sprzętu Medycznego w Kielcach oraz w Radomiu. Zajmowałem tam stanowisko dyrektora. Obecnie prowadzę własną działalność gospodarczą. Jestem aktywnym członkiem Aeroklubu Radomskiego. Od 1998 roku pełnię funkcję radnego Rady Miejskiej w Radomiu. W latach 2002 – 2006 byłem przewodniczącym Komisji Ochrony Środowiska. Obecnie jestem wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Radomiu. Od początku sprawowania funkcji radnego jestem członkiem Komisji Sportu oraz Komisji Bezpieczeństwa.

 

4. Wietraszuk Honorata - kierownik działu w Muzeum Wsi Radomskiej instytucji Urzędu Marszałkowskiego, magister administracji UMCS w Lublinie, studia podyplomowe Uniwersytet Warszawski "Zarządzanie kulturą", działalność społeczna w Centrum Aktywności Lokalnej - Glinice, Idalin. Matka trójki dorosłych dzieci. Mieszkanka Radomia.

7. Jakubowska Marlena - urodzona 17 sierpnia 1990 roku w Radomiu. Ukończyła filologię germańską na Politechnice Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego oraz bezpieczeństwo wewnętrzne na Uniwersytecie Warszawskim. Młoda, ambitna osoba, która chce służyć pomocą mieszkańcom Radomia w rozwiązywaniu ich codziennych problemów oraz promować miasto jako przyjazne inwestorom tworzącym nowe miejsca pracy.

8. Śledź Aneta
-  doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Specjalizuje się w rozwoju regionalnym i lokalnym, socjologii miasta, zarządzaniu strategicznym, marketingu terytorialnym i politycznym. Pracuje w Mazowieckim Obserwatorium Terytorialnym, gdzie zajmuje się opracowywaniem badań i analiz na temat polityki rozwoju województwa mazowieckiego. Wykładowca akademicki i przedsiębiorca. Obrończyni zwierząt i regionalistka. Wielbicielka fitnessu i zdrowego stylu życia.

9. Molga Rafał - lat 36 (ur. 8.01.1978) absolwent Technikum Samochodowego w Radomiu i Prywatnej Wyższej Szkoły Ochrony Środowiska, inżynier bezpieczeństwa i higieny pracy.
    W 2004 roku rozpoczął pracę zawodową instruktora nauki jazdy. Od 2007 roku  prowadzi własną działalność kierując z powodzeniem, Ośrodkiem Szkolenia Kierowców "Gepard" - wiodącą placówką nauki jazdy w regionie.
    Inicjator i uczestnik wielu akcji społecznych i charytatywnych mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ramach prowadzonego ośrodka - partner i popularyzator akcji "Stop Pijanym Kierowcom". Partner wyprawy EURO Trip 2012. Aktywnie działa na rzecz integracji rynku szkół nauki jazdy w celu poprawy jakości kształcenia i dostępności rzetelnych form edukacji. Animator i współorganizator rozlicznych imprez kulturalnych. Inicjator akcji "Odpowiedzialność Społeczna Firm Usługowych" koordynowanej wspólnie z  redakcją magazynu "Radomska Giełda Rolna" w ramach której m.in zainicjował projekt edukacyjny z gwarantowanym zatrudnieniem skierowany do mieszkańców Radomia.
    Swoje codzienne doświadczenia przedsiębiorcy działającego skomplikowanym w swoim charakterze rynku, zamierza przełożyć w pracy na rzecz miasta, koncentrując się na zagadnieniach rozwoju infrastruktury pozwalającej stworzenie dogodnych warunków inwestycyjnych, jak i poprawiającej warunki  życia codziennego wszystkich mieszkańców.

10. Kaczmarczyk Iwona - mam 42 lata. Urodziłam się i mieszkam w Radomiu. Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, kilkukrotną stypendystką Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jestem pracownikiem umysłowym, zajmuję się rozliczaniem projektów unijnych.