Kandydaci do rady miejskiej w okręgu nr IV

Przedstawiamy sylwetki kandydatów z okręgu nr IV.

1. Tyczyński Mateusz - ur. w 1984 roku w Radomiu, wychowywał się i mieszka na osiedlu XV-lecia. Dyrektor biura poselskiego posła Radosława Witkowskiego. Członek stowarzyszenia Radomskie Centrum Siatkarskie Czarni oraz członek-założyciel i były wiceprezes Akademii Sportu Radomiak. Wieloletni przewodniczący radomskiego koła Stowarzyszenia Młodzi Demokraci. Zaangażowany w życie społeczne i działalność charytatywną. Członek zespołu medialnego radomskiej Platformy Obywatelskiej. Przewodniczący, koła 18+, które skupia najmłodszych członków Platformy Obywatelskiej w Radomiu.

3. Jężak Iwona - urodzona w Radomiu. Studiowała na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie i Politechnice Radomskiej (obecnie Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu). Ukończyła studia w grupie 5 % najlepszych absolwentów UMCS w Lublinie. Tym samym Rektor UMCS przyznał jej dyplom uznania za osiągniecie bardzo dobrych wyników w nauce. Następnie ukończyła 3 letnią aplikację adwokacką. W latach 2013 - 2014 członek Okręgowej Rady Adwokackiej w
Warszawie. W 2014 r. zdała pozytywnie egzamin adwokacki. Obecnie członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Radomiu. Prowadzi własną działalność gospodarczą tj.: Kancelarię Adwokacką w Radomiu. W szczególności specjalizuje się w prawie karnym i cywilnym. Ponadto ochroną praw człowieka, pomocą ofiarom przestępstwem z użyciem przemocy. Przynależność do Adwokatury i wybór zawodu była moim świadomym wyborem, albowiem to od lat adwokaci zajmują się ochroną praw człowieka.


2. Michalska-Wilk Marta - urodziła się 19 sierpnia 1987r. w Radomiu. Magister Prawa i absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu zarządzania w administracji publicznej. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując m.in. w Samorządzie Województwa Mazowieckiego, w instytucjach administracji publicznej, a także, jako wykładowca przedmiotów prawniczych. Obecnie pracuje w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Biurze Powiatowym w Radomiu. Do radomskiej Platformy Obywatelskiej należy od 2004 roku. Wcześniej aktywnie działała Stowarzyszeniu Młodzi Demokraci. Od 2014 roku pełni funkcję Członka Zarządu Platformy Obywatelskiej w Radomiu. W 2010 roku kandydowała do Sejmiku Województwa Mazowieckiego uzyskując 5011 głosów. Skuteczna i konsekwentna w dążeniu do postawionych sobie celów. Mężatka. Lubi dobre kino i podróże.4. Chełmińska Marzena - urodzona 28 sierpnia 1976 roku. Absolwentka Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu, o specjalności Zarządzanie Przedsiębiorstwem Rodzinnym. Członek stowarzyszenia Czarni Radom, działacz w Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Polskich.
Od 18 lat jest przedsiębiorcą, zarządzającym dużym zespołem ludzi. Charakteryzuje ją stanowczość, komunikatywność i konsekwencja w dążeniu do celu, wychowuje 17- letnią córkę.
Zaangażowana w życie społeczne i działalność charytatywną, jej pasją jest praca z ludźmi, ich wspieranie oraz motywowanie do rozwoju zawodowego i osobistego.
Marzena Chełmińska jest kandydatką niezależną startującą z listy Platformy Obywatelskiej.

5. Kolecki Jakub - lat 38. Absolwent Politechniki Radomskiej. Ekonomista.

6. Zakrzewska Klaudia - studentka Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie. Od kilku lat czynnie zaangażowana w działalność Platformy Obywatelskiej. Młoda osoba, która chce dać swoją pozytywną energię dla przyspieszenia rozwoju tego miasta i poprawy warunków życiowych jego mieszkańców, Pragnie śmiałych rozwiązań dla Radomia, które pozwolą nam się nim cieszyć.

8. Jakubowska Ewelina Jolanta - 28 lat. Absolwentka Międzynarodowego Uniwersytetu Medycznego im.M.I .Pirogowa, lekarz dentysta. Rodowita Radomianka, swoją uwagę chcę skupić na profilaktycznych świadczeniach stomatologicznych wśród dzieci i młodzieży w szkołach oraz przywróceniem gabinetów dentystycznych w placówkach szkolnych.

9. Kirsz Zofia - ukończyła studia na Wydziale Ekonomicznym Wyższej Szkoły Inżynierskiej.;Od 1992 r. pracowała na uczelni, na stanowisku kierownika dziekanatu Wydziału Ekonomicznego. Od 2012 r. jest na emeryturze i poświęca czas na opiekowanie się trójką wnucząt w wieku szkolnym.

10. Konecki Włodzimierz – urodzony w 1955r. w Radomiu. Żonaty, ma 23-letnią córkę. Mgr inż. Ochrony Środowiska. Radny Rady Miejskiej w Radomiu w latach 2006 – 2010.
Wieloletni członek Radomskiej Platformy Obywatelskiej RP oraz Przewodniczący Powiatu Radomskiego. Działacz społeczny, były Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Michałów, a także członek Społecznej Komisji Mieszkaniowej w Radomiu. Z-ca Dyrektora Mazowieckiego Oddziału ARiMR w Warszawie. Pasjonat chińskiej gimnastyki Tai Chi, turystyki rowerowej i narciarstwa.

11. Stępnikowski Andrzej - 53 lata. urodzony w Radomiu.
Mgr historii. Nauczyciel w VII LO w Radomiu, Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w VII LO w Radomiu. Bezpartyjny. Uczestniczył w VIII pieszych pielgrzymkach Diecezji Radomskiej do Częstochowy.

12. Pastuszka-Chrobotowicz Katarzyna - 33 lata, mężatka, wykształcenie wyższe. Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Filia w Radomiu, poprzednio Kierownik w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Urzędzie Miejskim w Radomiu, wieloletni specjalista ds. funduszy unijnyc