Kandydaci do rady miejskiej w okręgu nr III

Przedstawiamy sylwetki kandydatów z okręgu nr III

 

1. Kaca Marcin - prawnik, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Rodowity radomianin, od wielu już lat zaangażowany w życie naszego miasta. Od 2005 r. członek Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci”.

2. Neska Zbigniew - żonaty, troje dzieci, wykształcenie wyższe. Pełni funkcję wicedyrektora w SOSW dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych w Radomiu. Przez trzy kadencje w Radzie Miejskiej nieustannie zaangażowany w życie lokalnych mieszkańców. Otwarty na ich problemy, społecznik promujący bezpieczeństwo i kulturę.

    
3. Raguszewska Milena - nazywam się Milena Ewa Raguszewska. Urodziłam się i mieszkam w Radomiu. Ukończyłam Politechnikę Radomską na kierunku: Administracja. Od 2011r. pracuję w Kancelarii Adwokackiej w Radomiu na stanowisku asystentki adwokata.

4. Ruszczyk Dawid - 28 lat urodzony w Radomiu. Absolwent Politechniki Radomskiej. Od blisko 8 lat jestem ściśle związany z branżą ubezpieczeniową z zakresu ubezpieczeń majątkowych. Przez ostatnie dwa lata zatrudniony byłem na stanowisku Kierownika Regionu w firmie Liberty Direct. Obecnie jestem na etapie otwierania własnej firmy.


7. Barszcz Lech - mieszkam w Radomiu od 1973roku , na osiedlu „Południe” od 1991 roku do teraz. Mam 51 lat. Ukończyłem studia wyższe na UMCS Lublin, mgr administracji. Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie ubezpieczeń i finansów. Jestem Radnym Rady Nadzorczej w spółdzielni mieszkaniowej „Południe” im Jana Kochanowskiego.

8. Szatan Krzysztof - ur. 28.11.1983r. w Radomiu., fizjoterapeuta, nauczyciel. Pracuje w SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu oraz Studio Masażu i Terapii Manualnej w Radomiu.


9. Dobosz Maria

Wykształcenie:
Katolicki Uniwersytet Lubelski – Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji w Lublinie tytuł magistra.
Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Technicznych w Radomiu Podyplomowe Studia – Przygotowanie Pedagogiczne  Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie – studia podyplomowe – Ochrona
Własności Intelektualnej .Stowarzyszenie Organizacji Pozarządowych "STOP" – Trener Mediacji Rodzinnych. Ukończone kursy z zakresu mediacji rodzinnej,gospodarczej i cywilnej – PCM i SMR
Doświadczenie zawodowe
2009 - Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Technicznych w Radomiu,
nauczyciel akademicki z zakresu mediacji i komunikacji.
Doświadczenie mediacyjne:
Mediacje rodzinne, karne, gospodarcze, cywilne, rodzinne od 2007r. mediator wpisany na listę mediatorów sądowych

10. Besiński Kamil - mam 26 lat posiadam tytuł magistra administracji, obecnie studiuję na IV roku kierunek - prawo. Ponadto, od paru lat jestem również sędzią piłkarskim. W Radzie Miejskiej chciałbym zająć się głównie problemami ludzi młodych tak, aby nie byli oni zmuszeni do opuszczenia miasta po ukończeniu szkoły średniej oraz mieli większe szanse na rynku pracy po zakończeniu edukacji.

11. Prokopczyk Agnieszka Ewa - lat 40,
Wykształcenie:
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Wydział Ekonomiczny specjalność rachunkowość– magister
Doświadczenie zawodowe:
od 2009 roku księgowa w firmie prywatnej.
Stan rodzinny
Dzieci w wieku 20 i 13 lat.
Od kilku lat czynnie uczestniczę w szkolnym życiu moich dzieci (rada rodziców w szkołach)
Moje hasło: Przyszłość dzieci w naszych rękach.

12. Zawadzka Ewa - 57 lat, mężatka, wyższe wykształcenie. Od ponad 30 lat związana z radomską oświatą- ostatnie dwie kadencje Dyrektor Kolegium Nauczycielskiego w Radomiu. Współinicjatorka powołanego w Radomiu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.