Kandydaci do rady miejskiej w okręgu nr II

Przedstawiamy sylwetki kandydatów z okręgu nr II

 

1. Łuczycki Andrzej - Senarot VI kadencji
Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady Nadzorczej SM "USTRONIE".

2. Kordziński Waldemar
- Radomianin – 53 lata. Żonaty, dwoje dzieci.  Radny Rady Miejskiej w Radomiu  w latach 2007-2010, 2010-2014. Z wykształcenia magister inżynier mechanik po radomskiej Wyższej Szkole Inżynierskiej (Wydział Mechaniczny 1988 rok), ukończone podyplomowe studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego – zarządzanie w sektorze publicznym (2006).
Doświadczenie zawodowe :
- Konstruktor – Zakłady Metalowe Łucznik
- Ubezpieczenia majątkowe i na życie – od likwidatora szkód, przez naczelnika akwizycji, po Dyrektora oddziałów różnych firm ubezpieczeniowych,
- Własna działalność gospodarcza,
- praca w samorządzie gminnym i wojewódzkim - inspektor w Urzędzie Miejskim, kierownik Gospodarstwa Pomocniczego  przy UM w Radomiu, Wiceprezes Zarządu w miejskiej spółce Radkom, Dyrektor Delegatury w Radomiu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Łącznie ponad 14 lat.
W samorządzie chcę zajmować się sprawami związanymi z budżetem, gospodarką miejską, kulturą i sportem.

4. Janduła Grzegorz - urodziłem się 15 maja 1970 roku w Radomiu.
Jestem szczęśliwym mężem i ojcem dwóch niesamowitych synów. W 1995 roku ukończyłem studia na Wydziale Ekonomicznym w Wyższej Szkole Inżynierskiej im. T. Kościuszki w Radomiu, a w 2005 roku Podyplomowe Studium Menadżerskie w Instytucie Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
Obecnie mieszkam na Idalinie, ale wychowywałem się na Ustroniu. Od kilkunastu lat prowadzę własną działalność i wiem jak jest to trudne w naszym mieście (duże obciążenia podatkiem od nieruchomości). W Radzie Miejskiej chciałbym zajmować się sprawami bezpieczeństwa miasta, walką z bezrobociem i tworzeniem nowych perspektyw dla młodych ludzi.

5. Lasota Magdalena Dorota - kandydatka do RM miasta Radomia z Okręgu nr 2, pozycja na liście nr 5 - lat 54, mężatka od 32 lat, matka 3 dorosłych dzieci - synowie prawnicy, córka studiuje filologię angielską. od 19 lat pracuje w korporacji mediowej, specjalista ds. reklamy, marketingu, PR-u, tłumacz przysięgły z języka bułgarskiego.

"Nie będę obiecywać, będę pracować"
"Radom to Ty i Ja - zmieniajmy go razem"

6. Madej Małgorzata - urodziłam się 35 lat temu w Radomiu. Z tym miastem związałam swoją edukację jak i pracę na płaszczyźnie społecznej oraz zawodowej. Ukończyłam studia wyższe na Politechnice Radomskiej wydział Ekonomii, specjalność Administracja. Aktualnie pracuję w administracji Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Ponadto drugą już kadencję jestem w Radzie Nadzorczej największej radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Ustronie.
Prywatnie jestem żoną i matką.
Zdecydowałam się kandydować, gdyż mieszkam w mieście, z którego wyjeżdżają młodzi, zdolni ludzie z powodu marazmu i braku perspektyw. Potrzeby mieszkańców są ignorowane, Chcę to zmienić.... Zdecydowałam się kandydować do Rady Miejskiej, gdyż chcę przeciwdziałać dalszemu marnotrawieniu pieniędzy publicznych, realizacji nieprzemyślanych i niekonsultowanych przez społeczeństwo inwestycji.
Jestem osobą młodą ze względu na wiek a jednocześnie dojrzałą z uwagi na posiadane doświadczenie, zdobyte aktywnością i często ciężką pracą. Swoje zaangażowanie, nieustanne dążenie do celu oraz dobry kontakt z drugim człowiekiem postaram się jak najlepiej wykorzystać w sprawowaniu mandatu Radnego Rady Miasta Radomia.

7. Ostrowska Anna - lat 54, zamężna, nauczyciel matematyki, wieloletni dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Radomiu, wicedyrektor Delegatury w Radomiu Kuratorium Oświaty w Warszawie. Obecnie dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Natolinie. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry kierowniczej Oświaty. Atuty to znajomość problematyki oświatowej, uczciwość i sumienność.

8. Bieńkowski Mirosław Zenon - lat 42, urodzony w Radomiu. Żonaty córka i dwóch synów. Wykształcenie średnie. Były zawodnik piłki nożnej, wychowanek RKS Radomiak Radom. Sport to duża część mojego życia. Praca w organizacjach pozarządowych od 2006 roku w zarządzie Stowarzyszenie K A W P "VICTORIA" pomagająca rodzinom z problemem alkoholowym. Ukończone szkolenie z zakresu prowadzenia programów samopomocowych dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz szkolenie "COLLEGIUM PEDAGOGICUM"-przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży szczególnego ryzyka w wieku 15-19 lat. Wolontariusz Hospicjum im Ojca PIO w Radomiu. Dla mnie najważniejszy jest CZŁOWIEK!!!

9. Sobolewski Piotr - urodzony w Radomiu, 54 lata, żonaty, troje dzieci.
Wykształcenie wyższe (UMCS Lublin)
Nauczyciel oligofrenopedagog, 27 lat pracy w zwodzie.
Działalność na rzecz dzieci niepełnosprawnych intelektualnie.
Udział w wyborach samorządowych w 2010 roku.
Członek Platformy Obywatelskiej od 2009 roku.


10. Chrobotowicz Robert - lat 40, żonaty, czworo dzieci
Absolwent UMCS w Lublinie wydziału Prawa i Administracji
Przedsiębiorca oraz etatowy pracownik międzynarodowej korporacji
Broniąc miejsc pracy w Radomiu byłem współinicjatorem konsultacji społecznych dotyczących zakazu handlu w niedzielę. i jestem kandydatem niezależnym.