Kandydaci do rady miejskiej w okręgu nr I

Przedstawiamy sylwetki kandydatów z okręgu nr I.

1. Zawodnik Jerzy - lat 35, żonaty, dwie córki Oliwia i Maja -  Radny Rady Miejskiej             w Radomiu. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, obecnie pracuje, jako pełnomocnik zarządu ds. funduszy europejskich w Radomskim Centrum Innowacji i Technologii Sp. z o.O.. Od 10 lat zajmuje się sprawami związanymi z pozyskiwaniem środków finansowych na rozwój Radomia i Ziemi Radomskiej.


2. Kotkowska Wioletta Alicja - Pracownik  Wojewódzkiego Urzędu Pracy  w Warszawie filia w Radomiu. Z wykształcenia jestem pedagogiem, pracownikiem socjalnym, doradcą zawodowym, z zamiłowania wieloletnią działaczką społeczną dzielnicy Śródmieście. Przez szereg lat pełniłam rolę Prezesa stowarzyszenia  „Przyjaciele Ósemki”, działającego przy PSP  nr 8 w Radomiu. Członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Od urodzenia mieszkanka Radomia dzielnicy Śródmieście. Mąż Andrzej, córka Anna Maria, zięć Michał i najukochańsza wnusia Hania Weronika.


3. Sobkowiak Elżbieta - jestem nauczycielką i wieloletnią dyrektorką Młodzieżowego Domu Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu. W pracy zawodowej dbam o wszechstronny rozwój powierzonej mi Placówki o dobro zatrudnionych w niej pracowników wspierając ich rozwój zawodowy.Moim priorytetem jest dobro wychowanków, wysoka, jakość oferty edukacyjnej placówki i promocja miasta, www.mdk.radom.pl.  Permanentnie doskonalę swoją wiedzę na kursach, szkoleniach i warsztatach. Za pracę, której celem jest wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży otrzymałam min.: Medal Komisji Edukacji Narodowej, Srebrny Krzyż Zasługi, nagrody Mazowieckiego Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta.Jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolnego odznaczona medalem im.Aleksandra Kamińskiego.


5. Semik Karol - absolwent AGH w Krakowie i studiów podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego; wieloletni nauczyciel w szkołach radomskich, a w latach 1991-2007 dyrektor Liceum im. J. Kochanowskiego w Radomiu; od 2011 członek Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji"


6. Zając Małgorzata - Praca: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, poprzednio z-ca dyrektora Domu Pomocy Społecznej na ul. Struga, społecznik, w PO od początku jej istnienia.
Wykształcenie: administracyjne i zarządzanie w służbie zdrowia i pomocy społecznej.
Mocne strony: energia, empatia, znajomość ekonomii i prawa.
Hobby: wędkarstwo, brydż, muzyka, literatura i kulinaria.
Dlaczego chcę być radną: stworzenie warunków dla rozwoju małych przedsiębiorstw – to jest sposób na zlikwidowanie bezrobocia w naszym mieście. Jeden ciepły posiłek i opieka medyczna dla wszystkich uczniów.

8. Ziomka Małgorzata - wykształcenie średnie, mężatka, dwoje dzieci.Od 20lat zajmująca się opieką córki niepełnosprawnej. Społeczniczka zajmująca się:
- działaniem na rzecz osób niepełnosprawnych
- działalność charytatywna
- integracją osób niepełnosprawnych
- pomoc rodzinom osób niepełnosprawnych

9. Szymańska Martyna - absolwentka Uniwersytetu Marii Curie -Skłodowskiej w Lublinie oraz Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, kierunków ekonomii i socjologii. Obecnie pracownik KW Państwowej Straży Pożarnej. Zainteresowania sport i literatura. Od kilku lat związana z Platformą Obywatelską.

10. Pieńkowski Alan
- 24 lata, mieszkaniec Radomia od urodzenia. Absolwent administracji na Politechnice Radomskiej i Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Współzałożyciel i przewodniczący zarządu Stowarzyszenia ‘Mała Ojczyzna – Razem’, były przewodniczący radomskiego Studenckiego Koła Dyskusyjnego FORUM. Autor kilkunastu wniosków do budżetu obywatelskiego, współorganizator konsultacji społecznych dotyczących strefy TEMPO 30/70. Zaangażowany społecznie, zna problemy Radomian.

11. Prokop Mateusz - mam 20 lat.  Młodym sympatyczny i zawsze uśmiechnięty chłopak lubiącym wyzwania , mieszkający na osiedlu Potok. Jestem studentem pierwszego roku Zarządzania w Wyższej Szkole Handlowej. Obecnie pracuje w Hucie Szkła Trend Glass.
Staram się aktywnie uczestniczyć w różnego rodzaju akcjach społecznych. Moje zainteresowanie to sport i polityka.

12. Chłopicki Dariusz - Rodowity Radomianin.  Od ponad 10 lat Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej  „Śródmieście”.  Żonaty, córka - studentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Hasło wyborcze: Polityka w  służbie mieszkańcom.