Biografia Radosława Witkowskiego

Radosław Witkowski – w tym roku skończył 40 lat. Urodził się w Radomiu, tutaj też się wychowywał. Ukończył studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, jest też absolwentem Podyplomowego Studium Ogólnomenedżerskiego w Instytucie Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Przez wiele lat prowadził własną firmę. Żonaty, dwóch synów.

W Platformie Obywatelskiej od 2003 roku. Już w 2006 roku został radnym rady miejskiej. Rok później zdobył mandat poselski, a w 2011 z powodzeniem ubiegał się o reelekcję. Członek sejmowej komisji samorządu i polityki regionalnej oraz komisji do spraw Unii Europejskiej.
Przewodniczący sejmowej Podkomisji ds. ustroju samorządu terytorialnego. Przewodniczył też podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju – aktu prawnego fundamentalnego dla wdrożenia w Polsce nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Autor poprawki, która umożliwiła przekazanie miastu gruntów na lotnisku Radom – Sadków.