Rząd Ewy Kopacz otrzymał wotum zaufania

Wczoraj w Sejmie odbyło się głosowanie nad wotum zaufania dla rządu Ewy Kopacz. Za głosowało 259 posłów, przeciwko opowiedziało się 183, natomiast 7 posłów wstrzymało się od głosu. Większość bezwzględna wynosiła 225 głosów.

Mój rząd dostał bardzo mocny mandat zaufania - oceniła premier Ewa Kopacz. Teraz to, co dostaliśmy jako kredyt trzeba będzie odpracować. Wszyscy członkowie rządu mają tego pełną świadomość - dodała szefowa rządu.

Przed głosowaniem nad udzieleniem wotum zaufania, Premier Ewa Kopacz wygłosiła expose. To było jedno z najlepszych przemówień nowego szefa rządu w III RP – ocenił na gorąco poseł Radosław Witkowski.