Minister Wasiak przekaże pół miliona radomskiej Arce.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Minister Infrastruktury i Rozwoju Marii Wasiak po odejściu z PKP, gdzie dotychczas pracowała, przysługiwała odprawa. Pani Minister zdecydowała, że przekaże ją na cele charytatywne.

Tym sposobem 500 000 zł zasili konto Centrum Młodzieży Arka w Radomiu. To bardzo dobra decyzja Pani Minister, rodowitej radomianki, która podkreśla też jej związki z naszym miastem.
www.kprm.gov.pl