Nowy rząd

Ewa Kopacz, desygnowana na stanowisko premiera, wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej przedstawiła opinii publicznej kandydatów na ministrów w swoim gabinecie. Nowy rząd zostanie zaprzysiężony 22 września.

W przedstawionym rządzie znalazła się również druga poza przyszłą Panią Premier radomianka Maria Wasiak.

Maria Wasiak - Urodziła się  6 lipca 1960 w Radomiu. Jest absolwentką VI Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. Odbyła aplikację sądową, orzekała jako asesor sądowy, w 1990 została radcą prawnym. W latach 90. współtworzyła radomskie struktury ROAD i Unii Demokratycznej. Od 1994 do 1997 kierowała radą regionalną Unii Wolności w województwie radomskim. Jest też absolwentką Wielkopolskiej Szkoły Biznesu przy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
W 1998 była wicewojewodą radomskim, ostatnim w historii tego województwa. Następnie objęła stanowisko szefa gabinetu politycznego ministra transportu Tadeusza Syryjczyka.
Od czasu odejścia z administracji rządowej pełni kierownicze funkcje w strukturach Polskich Kolei Państwowych, m.in. dyrektora projektu (2000–2001), prezesa zarządu PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. (2001–2002), dyrektora Biura Prywatyzacji oraz członka zarządu, dyrektora promocji  i spraw społecznych PKP S.A.
30 grudnia 2010 r., została pełniącą obowiązki prezesa tej spółki. 19 maja 2011 została powołana na prezesa zarządu PKP S.A. Odwołano ją 5 kwietnia 2012, powierzając jej stanowisko członkini zarządu.
Została także wiceprzewodniczącą Wspólnoty Kolei Europejskich oraz Zarządców Infrastruktury Kolejowej (Community of European Railway and Infrastructure Companies – CER) w Brukseli, członkinią Rady Wykonawczej Międzynarodowego Związku Kolei (International Union of Railways, Union internationale des chemins de fer – UIC) w Paryżu oraz członkinią konferencji dyrektorów generalnych kolei Organizacji Współpracy Kolei (Организация сотрудничества железных дорог – ОСЖД) w Warszawie.

Źródło: www.platforma.org