Rocznica rozbicia więzienia UB w Radomiu

9 września 1945 roku w Radomiu zbrojne podziemie przeprowadziło jedną z najbardziej spektakularnych akcji. Oddział dowodzony przez porucznika Stefana Bembińskiego „Harnasia” napół godziny opanował miasto, rozbił więzienie UB i uwolnił około 300 więźniów komunistycznej bezpieki, w tym wielu żołnierzy Armii Krajowej. Co roku odbywają się uroczystości upamiętniające to wydarzenie.

Również w tym roku władze weterani, władze samorządowe miejskie i wojewódzkie, poczty sztandarowe, przedstawiciele służb mundurowych oraz parlamentarzyści i mieszkańcy miasta oddali cześć bohaterom tamtych dni. W obchodach wziął również udział poseł Radosław Witkowski, który złożył kwiaty pod pamiątkową tablicą umieszczoną na ścianie byłego więzienia, obecnie kościoła pod wezwaniem Świętej Trójcy.

Źródło: www.witkowski.radom.pl