'Plastyk' po remoncie uroczyście otwarty

Były podziękowania, wzruszenia, gratulacje i życzenia. Na uroczyste otwarcie nowego budynku Zespołu Szkół Plastycznych przyjechało wiele znanych osobistości. Wśród nich była m.in. marszałek Sejmu Ewa Kopacz i Monika Smoleń - Podsekretarz Stanu w MKiDN.

- Cieszę się, że nasze miasto pięknieje. To są mury szkoły, w której ja zaczynałam swoją edukację. Chodziłam tu do szkoły podstawowej, w której spędziłam osiem lat - mówiła marszałek Ewa Kopacz z rozrzewnieniem wspominając swoje pierwsze szkolne doświadczenia.

- Ci młodzi ludzie, którzy będą uczyć się w tej szkole będą w przyszłości poprawiać wizerunek naszego miasta i krajobrazu. Jestem przekonana, że piękno to siostra wolności. My tą wolnością cieszymy się od 25 lat. Chciałabym życzyć, by patroni Waszej szkoły byli z was dumni. Jestem szczęśliwa, że mogę być tu z Wami i życzyć Wam, aby ten rok był dla was wielkim sukcesem - mówiła do uczniów Ewa Kopacz.

- Oddajemy wam piękny budynek, korzystajcie z niego w najlepszy sposób i doskonalcie swoje talenty – powiedział prezydent Andrzej Kosztowniak z okazji rozpoczęcia roku szkolnego w nowym obiekcie Zespołu Szkół Plastycznych przy ul. Grzecznarowskiego13. - Marzenia się spełniają - mówiła wzruszona Bożena Marczykowska, dyrektorka ZSP w Radomiu.

Inwestycja jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach działania Rozwój infrastruktury szkolnictwa artystycznego, priorytetu Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Umowę o dofinansowanie projektu w 13 marca 2013 r. podpisali Prezydent Miasta Andrzej Kosztowniak i Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski.

Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 6 808 911,45 zł. Kwota dofinansowania stanowi 85 procent i wynosi 5 737 599,83zł. To oznacza, że miasto dołożyło do przebudowy i rozbudowy „plastyka” 1 071 311,62 zł.

W otwarciu placówki uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych z marszałek Sejmu RP, Ewą Kopacz na czele, władz wojewódzkich i samorzadowych.

 

Źródło:

radom24.pl/artykul/czytaj/19913