Głosowanie korespondencyjne dla wszystkich

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał pakiet zmian w kodeksie wyborczym. Przygotowana przez posłów PO nowelizacja zakłada m.in. szersze wykorzystanie procedury głosowania korespondencyjnego.


Do tej pory głosowanie korespondencyjne było rozwiązaniem, z którego skorzystać mogły wyłącznie osoby niepełnosprawne lub Polacy przebywający za granicą. Teraz możliwość ta dostępna będzie dla wszystkich wyborców. Aby z niej skorzystać, wystarczy do 15. dnia przed wyborami zgłosić taki zamiar w odpowiednim urzędzie gminy.

Zmieniają się też zasady wyboru lokalu przez osoby niepełnosprawne.

Poprzednio musiały one dopisać się do spisu wyborców w lokalu dostosowanym do osób niepełnosprawnych, najpóźniej 14 dni przed wyborami. Teraz wybór lokalu jest całkowicie dowolny, a termin dopisania skrócony do 5 dni przed głosowaniem.

Rozwiązanie dotyczy wyborów prezydenckich, parlamentarnych i europarlamentarnych – nie będzie więc dostępne przy okazji wyborów samorządowych, które odbędą się w listopadzie.

Nowelizacja przewiduje też kilka innych usprawnień. Wśród nich znalazł się zapis o dostępności nakładki brajlowskiej w każdym lokalu (dotychczas osoby niepełnosprawne, które takiej nakładki potrzebowały, musiały to zgłaszać z wyprzedzeniem), nadaniu wójtom prawa zmiany umiejscowienia lokalu wyborczego w sytuacjach nadzwyczajnych, np. pożaru lub powodzi (do tej pory zmiana wymagała zgody rady gminy).

Zmiany dotyczą też funkcjonowania komitetów wyborczych. W myśl nowych przepisów będą one mogły korzystać z pomocy osób fizycznych także w pracach biurowych, a nie jak dotąd tylko przy rozprowadzaniu plakatów i ulotek. Co więcej, zmienią się zasady odrzucania sprawozdań finansowych komitetów przez PKW. Jeśli suma pozyskana z naruszeniem przepisów nie przekroczy 1 proc. kwoty przychodów komitetu, sprawozdanie będzie mogło być przyjęte (dotąd jakakolwiek kwota pozyskana wbrew przepisom decydowała o jego odrzuceniu).

Ostatnia zmiana dotyczy kwestii kolizji między pełnionymi funkcjami. Poseł do PE który zostanie wybrany lub powołany na inną funkcję, której nie można łączyć z mandatem europarlamentarzysty, będzie tracił mandat z mocy prawa. Dotychczas decyzję o tym, z którego stanowiska rezygnuje mógł podjąć samodzielnie w przeciągu 14 dni. Podobna zmiana przepisów dotyczy członków zarządów powiatów lub województw – w razie uzyskania mandatu posła, senatora lub europosła straci dotychczasową funkcję, a nie, jak miało to miejsce do tej pory, sam zdecyduje o wyborze funkcji.

www.platforma.org