Zalążek parku technologiczno-naukowego powstaje w Radomiu

Prezes Radomskiego Centrum Innowacji i Technologii oraz dyrektor Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej podpisali umowę na budowę w Radomiu Hali Technologicznej. W przyszłości ma się ona stać ważną częścią radomskiego parku technologiczno-naukowego.

Inwestor – Radomskie Centrum Innowacji i Technologii - jest spółką powołaną do życia w 2012 roku w celu ożywienia radomskiej gospodarki poprzez zwiększenie efektywności transferu nowoczesnych technologii i przepływu wiedzy pomiędzy instytucjami naukowymi a biznesem miasta i regionu.


- RCIT został powołany do życia dzięki zabiegom radomskiej Platformy Obywatelskiej. Dzisiaj widzimy pierwsze bardzo pozytywne owoce działalności spółki. Mam nadzieję, że przedsięwzięcia przez nią podejmowane, wśród nich budowa Hali Technologicznej, spowodują, ze w przyszłości radomianie nie będą musieli wyjeżdżać z naszego miasta za pracą – podkreślał na uroczystości podpisania umowy poseł Radosław Witkowski.


Hala technologiczna zajmie ostatnią wolną działkę w radomskiej podstrefie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na Gołębiowie. Jej budowa ma kosztować 4 mln zł. Prezes RCIT, Tomasz Tarczyński mówił o zamierzeniach spółki - Naszym celem jest budowa w Radomiu parku technologiczno-naukowego, którego hala na Gołębiowie będzie ważnym elementem. Obecnie trwa etap analityczny poprzedzający rozpoczęcie samej inwestycji.


W uroczystości podpisania umowy, oprócz prezesów TSSE i RCIT, wzięli udział przewodniczący radomskiej PO Zbigniew Banaszkiewicz oraz wicemarszałek województwa mazowieckiego Leszek Ruszczyk. Marszałek Sejmu Ewa Kopacz przekazała list, w którym wyraziła nadzieję, że „niedługo nasz region będzie beneficjentem unijnych priorytetów właśnie dzięki działalności Radomskiego Centrum Innowacji i Technologii.”

Zdjęcia: www.radom24.pl