Zjazd Regionu wybrał nowe władze

W niedzielne przedpołudnie 27 października Zjazd Regionu Mazowieckiego Platformy Obywatelskiej RP wybrał nowe władze. W zjeździe uczestniczyło 26 delegatów z powiatu Radom.

Na przewodniczącego struktur na Mazowszu wybrany został Andrzej Halicki. Głosowało 531 uprawnionych, za - 446 osób, przeciw - 76, wstrzymało się od głosowania 9 delegatów. Będzie to druga kadencja Pana przewodniczącego na tym stanowisku. Zjazd Wybrał również Radę Regionu. Nasz powiat w radzie reprezentować będą: - Zbigniew Banaszkiewicz - Radosław Witkowski - Andrzej Łuczycki - Leszek Ruszczyk - Wiesław Wędzonka - Dariusz Kwiecień - Konrad Frysztak