Strefa Kultury w Radomiu

Cztery instytucje kultury z Radomia oraz kilka firm prywatnych stworzą wspólną ofertę turystyki kulturalnej. W pakiecie znajdą się również usługi gastronomiczne i hotelarskie. W ramach projektu powstanie m.in. zintegrowany system sprzedaży biletów, portal internetowy i kioski multimedialne. Decyzją zarządu województwa projekt otrzymał unijne wsparcie w wysokości prawie 500 tys. zł. Całkowita wartość projektu wyniesie przeszło 665 tys. zł. Dziś umowę w tej sprawie podpisali wicemarszałek Leszek Ruszczyk oraz dyrektor MCSW „Elektrownia” Włodzimierz Pujanek.

Mazowsze jest jednym z najbardziej aktywnych turystycznie regionów. Obecnie bardzo popularną formą spędzania wolnego czasu stała się turystyka weekendowa. Aby zachęcić mieszkańców oraz turystów do skorzystania z atrakcji znajdujących się w Radomiu i w jego okolicach cztery instytucje kultury stworzą wspólną ofertę kulturalną. Projekt, który otrzymał unijne dofinansowanie zrealizuje Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” przy współpracy z Muzeum Wsi Radomskiej, Muzeum im. Jacka Malczewskiego i Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli.

W ramach projektu powstanie szlak kulturalny, który będzie łączył poszczególne instytucje. Na szlaku pojawią się m.in. infokioski pozwalające na rezerwację i kupno biletów, zaplanowanie optymalnej trasy oraz uzyskanie szczegółowych informacji na temat ich aktualnej oferty.

Kolejnym elementem przedsięwzięcia jest portal internetowy. Wszyscy zainteresowani będą mogli pobrać zindywidualizowane programy zwiedzania, przeczytać o atrakcjach Radomia i okolic oraz zrobić internetową rezerwację biletów. Ponadto będą wydane ulotki i katalogi promujące instytucje biorące udział w projekcie oraz zostaną utworzone specjalne mobilne aplikacje.


Nazwa projektu: 26-600 Strefa kultury
Beneficjent: Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu
Całkowita wartość projektu: 665 553,00 zł
Kwota dofinansowania: 499 164,75 zł
Działanie: 6.2. Turystyka


              

Źródło: informacja prasowa