Uroczyste otwarcie Archiwum Państwowego w Radomiu

25 października oficjalnie otwarto nowy gmach Archiwum Państwowego w Radomiu. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Marszałek Sejmu Ewa Kopacz oraz Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski Bogdan Zdrojewski.

„Naród, który nie szanuje swojej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości„ - zacytowała słowa Józefa Piłsudskiego Marszałek Sejmu RP Ewa Kopacz podczas otwarcia. - Mam nadzieję, że w tym miejscu będzie archiwizowane wszystko co dobre w życiu naszego regionu i ludzi, którzy tu mieszkają. Mam nadzieję, że na podstawie dokumentów tu zgromadzonych historycy i scenarzyści będą tworzyć wspaniałe dzieła.

Nowa siedziba Archiwum Państwowego w Radomiu, mieści się w budynku przy ulicy Wernera 7. Jego kształt przypomina otwartą księgę. Obiekt ma trzy kondygnacje – w sumie ponad 2 tys. metrów kw. Znajdują się w nim magazyny, pracownie, sala wystawiennicza i konferencyjna. Magazyny mogą pomieścić 11 km akt. Na razie jest ich tam około 4 km oraz prawie 400 tys. jednostek archiwalnych. W budynku jest też oddzielny magazyn na materiały kartograficzne, zbiory audio-wideo i zapisywane na taśmie celuloidowej.

W sobotę, 26 października archiwum zaprosiło wszystkich radomian na Dzień Otwarty. Od godz. 11 do 17 można było obejrzeć wystawę pt: Człowiek i dokument, a także zwiedzić nowy budynek archiwum zaglądając do miejsc zwykle niedostępnych dla gości. Budowa nowej siedziby Archiwum rozpoczęła się w 2011 roku , a zakończyła w czerwcu 2013 roku. Inwestycja kosztowała ponad 12 mln 300 tys. zł. Pieniądze przekazał Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Warte podkreślenia, że jest to jedno z dwóch nowo wybudowanych siedzib archiwów państwowych w Polsce po 1945 roku.