Kandydaci Platformy Obywatelskiej RP do Parlamentu Europejskiego w okręgu nr 5

1. Julia PITERA Poseł V, VI, VII kadencji sejmu, samorządowiec z 11 letnim doświadczeniem. Od 1998 roku członek Transparency International Polska. W latach 1999 - 2001 pełniła funkcję Członka Zarządu, a w latach 2001 - 2005 Prezesa. Od 2001 roku jest członkiem Rady Konsultacyjnej Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP, a od 2005 roku członkiem Stowarzyszenia Pamięci Narodowej. W 2004 roku konsultant OECD. W latach 2007-2011 sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

2. Jacek KOZŁOWSKI Wojewoda mazowiecki. Urząd wojewody sprawuje już drugą kadencję. Wcześniej był wicemarszałkiem województwa. Negocjował wówczas w Brukseli Regionalny Program Operacyjny. Biegle zna język angielski i rosyjski.

3. Beata RUSINOWSKA Dyrektor Centrum Kultury w Żyrardowie, samorządowiec. Posłanka VI kadencji Sejmu. Absolwentka studiów podyplomowych z dziedziny kierowania instytucjami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi oraz z dziedziny kontroli administracji. Członek stowarzyszeń ZHP, Stowarzyszenie Świetlik, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Twórczej Osobowości Dziecka.

4. Andrzej ŁUCZYCKI Radomianin. Absolwent Politechniki Radomskiej i Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Radny sejmiku mazowieckiego. Senator VI kadencji Doświadczony działacz społeczny. Sprawdzony, otwarty na wyzwania, skuteczny. Daje gwarancje skutecznego działania na rzecz Ziemi Radomskiej.

5. Przemysław BERENT Absolwent UMK Toruń i UAM Poznań, studia podyplomowe SGH Warszawa. Współzałożyciel i pierwszy przewodniczący Platformy Obywatelskiej w Płocku, senator RP. Od kilkunastu lat menedżer w zarządach wielu spółek. Członek BCC, Polsko Niemieckiej Izby Przemysłowo Handlowej, prezes Stowarzyszenia Menedżerów w Polsce. Aktywna działalność w organizacjach pozarządowych, szczególnie w zakresie rozwoju ekonomii społecznej.

6. Magdalena KIELEWICZ-KACZYŃSKI Białobrzeżanka, od 1997 mieszka i pracuje na Kurpiowszczyźnie. Kierownik Wydziału Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Realizuje projekty edukacyjne na terenie Ostrołęki oraz powiatów ostrołęckiego, makowskiego, wyszkowskiego, ostrowskiego. Była wiceprezydent Ostrołęki.

7. Adam KRZEMIŃSKI Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, mgr matematyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Studia podyplomowe na Uniwersytecie w Białymstoku z zarządzania projektami unijnymi. Realizator wielu projektów unijnych. Od 2007r. dyrektor samorządowej jednostki budżetowej w Ciechanowie. Radny powiatu ciechanowskiego. W PO od 2001r, od 2009r. przewodniczący powiatu ciechanowskiego.

8. Marta MICHALSKA-WILK W 2012r. ukończyła Prawo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II w Lublinie. W latach 2007-2010 pracowała w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Od roku 2011 do 2014 pracowała w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Filii w Radomiu. Obecnie jest zatrudniona w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Biurze Powiatowym w Radomiu.

9. Marek KORDECKI Siedlczanin od pokoleń. Magister ekonomii UMCS w Lublinie, doktorant w Instytucie Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Zastępca dyrektora w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Siedlcach. Radny Rady Miasta Siedlce V i VI kadencji. Przewodniczący Planowania Przestrzennego, członek Społecznej Rady SP ZOZ w Siedlcach.

10. Elżbieta LANC Absolwentka studiów z zakresu zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej. Członek Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Ochrony Środowiska oraz Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego. W latach 1998-2001 starosta węgrowski, 2002-2006 radna województwa mazowieckiego, członek Zarządu Związku Powiatów Polskich.