Turystycznie i nowocześnie w Radomiu

W najbliższym czasie mieszkańcy i turyści mogą liczyć na nowe atrakcje turystyczne na terenie diecezji radomskiej. Wnioskodawca, decyzją zarządu województwa mazowieckiego otrzymał na ten cel ponad 455 tys. zł. Inwestycja obejmie m.in. wyznaczenie szlaku turystycznego i stworzenie Muzeum Katedralnego. Druga umowa to nowoczesne przedsięwzięcie na kwotę ponad 10 mln zł z czego pula wsparcia środkami europejskimi wynosi 7 mln zł. Projekt dotyczy instalacji kolektorów słonecznych. Umowy na dofinansowanie z UE podpisali wicemarszałek Leszek Ruszczyk, kanclerz Kurii Radomskiej ks. prał. Edward Poniewierski oraz władze gminy Zwoleń – burmistrz Bogusława Jaworska wraz ze skarbnikiem Marią Kalbarczyk.

Głównym założeniem projektu jest wyznaczenie i oznakowanie szlaku turystycznego „Zabytki Radomia’”. Dla mieszkańców i turystów to nowe miejsce na rekreacje, spacery, ścieżki rowerowe, a wszystko w otulonej zabytkowymi eksponatami aranżacji. Dla najmłodszych to ciekawa forma poznania własnego miejsca zamieszkania. Szlak obejmie 23 zabytki związane z historią miasta – najstarsze z nich to pochodzące z X wieku pozostałości grodziska, natomiast najmłodszy zabytek to osiedle fabryczne. Zabytki zostaną odpowiednio oznakowane tablicami informacyjnymi. Dla zwiedzających przygotowane zostaną także mapy przewodniki oraz strona internetowa. Ponadto, w swojej bogatej ofercie turystycznej projekt zakłada powstanie Centrum Informacji Turystycznej, które zostanie prowadzone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Zwiększy to zakres dostępności do informacji turystycznej o zasięgu regionalnym. Ważny element inwestycji to powstanie nowego obiektu kultury – Muzeum Katedralnego. Będzie można tu znaleźć eksponaty dziedzictwa kulturowego związane nie tylko z ziemią radomską, ale także z historią Polski. Swoją siedzibę instytucja będzie miała w wyremontowanej kamienicy, co również wchodzi w realizację projektu.

Tytuł projektu: Zabytki Radomia – szlak turystyczny
Beneficjent: Diecezja Radomska
Całkowita wartość projektu: 639 172,00 zł
Kwota dofinansowania: 455 318,28 zł
Działanie: 6.2 Turystyka.

 

 

Zdrowo, ekologicznie i nowocześnie

W prace realizujące tak duży projekt wchodzi zakup i montaż 592 zestawów kolektorów słonecznych płaskich oraz próżniowych. Swoim zasięgiem inwestycja obejmie mieszkańców gminy Zwoleń (powiat zwoleński), gminy Potworów (powiat przysuski) oraz gminy Sienno (powiat lipski). Zestawy solarne pokrywają około 60-70 proc. energii zapotrzebowania na produkcję centralnej wody użytkowej.
                                                                                                                                                                                               
Nowoczesność projektu wiąże się z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii m.in. promieniowania słonecznego. Kolejny ważny cel przedsięwzięcia to eliminacja zanieczyszczeń środowiska naturalnego. Dla mieszkańców objętych projektem  to także zmniejszenie kosztów utrzymania gospodarstw domowych.


Tytuł projektu: Budowa instalacji solarnych na terenie gminy Zwoleń, Sienno i Potworów
Beneficjent: Gmina Zwoleń
Całkowita wartość projektu: 10 147 903,84 zł
Kwota dofinansowania: 7 103 532,69 zł
Działanie: 4.3 Ochrona powietrza, energetyka

Źródło:
Zespół prasowy MJWPU

Zdjęcia:
Zespół prasowy MJWPU