Pionki bogatsze o 11 milionów złotych będzie Zakład Opiekuńczo Leczniczy

W poniedziałek 24 lutego podpisałem umowę w sprawie dofinansowania budowy ZOL Pionki, gratuluję i dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w ten projekt - powiedział Leszek Ruszczyk. Zakład Opiekuńczo Leczniczy dla osób starszych i niepełnosprawnych ma być gotowy w maju 2015 roku. Inwestycja ma kosztować ponad 11 milionów złotych i będzie największą w dotychczasowej historii powiatu radomskiego. Jesteśmy zapóźnieni we wszystkich branżach i naszą intencją jest, żeby jak najwięcej złotówek trafiło na ziemię radomską – dodaje wicemarszałek Ruszczyk.

 Dzięki decyzji zarządu województwa i ogromnej determinacji dyrekcji SPZZOZ w Pionkach jeszcze w tym miesiącu zostanie ogłoszony przetarg na budowę zakładu opiekuńczo-leczniczego. Umowę na unijne dofinansowanie tej inwestycji podpisali wicemarszałek województwa Leszek Ruszczyk oraz dyrektor placówki Aleksander Gawlik.

Na zakończenie inwestycji jest czas do połowy przyszłego roku. Walka o wkład własny, konieczny do uzyskania unijnego grantu trwała długo. Teraz budowa zakładu opiekuńczo-leczniczego będzie w 77 proc. sfinansowana ze środków europejskich.

ZOL zostanie zbudowany od podstaw. Obiekt stanie nieopodal szpitala przy ul. 15 Stycznia. Będzie to nowoczesny kompleks dla około 70 pensjonariuszy w pokojach jedno- i dwuosobowych. Kosztorysowa wartość przedsięwzięcia opiewa na ponad 11 mln zł. Przyznane z unii pieniądze muszą wystarczyć na przeprowadzenie robót ogólnobudowlanych w zakresie budynku i zagospodarowania terenu, dokonania zewnętrznych przyłączy wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz c.o., robót elektrycznych i teletechnicznych. Wniosek o dofinansowanie uwzględnia także koszty zakupu wyposażenia i sprzętu.

 

Inwestycja pozwoli na poszerzenie działalności szpitala, podniesie jakość wykonywanych badań, co przełoży się na wzrost konkurencyjności zakładu w stosunku do innych jednostek ochrony zdrowia w rejonie. Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007–2013.

Źródło: Zespół prasowy MJWPU