Do rządzenia miastem potrzebna jest wizja

Odpowiedź radnego Waldemara Kordzińskiego na list otwarty przewodniczącego klubu radnych PiS.

Radom 14.02.2014r.

Waldemar Kordziński

Przewodniczący Klubu Radnych

Platforma Obywatelska Rady Miejskiej w Radomiu

Sz.P. Jakub Kowalski

Przewodniczący Klubu Radnych

Prawo i Sprawiedliwość Rady Miejskiej w Radomiu.

Z zaciekawieniem przeczytałem list Pana Przewodniczącego do mnie, tym bardziej, że w trakcie dyskusji na temat Regionalnego Instrumentu Terytorialnego nie mogłem znaleźć wypowiedzi, jak rozumiem specjalisty od środków europejskich i planowania przestrzennego jakim się Pan prezentuje. Cieszy mnie bardzo wnikliwość i analityczne umiejętności w tym zakresie, ale w takim razie należałoby równie wnikliwie i analitycznie przyjrzeć się ciągłemu wzrostowi cen dostarczania wody czy odbioru nieczystości na terenie miasta Radomia, ewentualnie spojrzeć bardziej twórczo na kształtowanie polityki wychodzenia z bezrobocia dla mieszkańców Radomia. Przytoczył Pan Przewodniczący Lubelski i Kielecki Obszar Funkcjonalny jako przykłady już istniejących obszarów, które mogą być przykładem dla Radomia, lecz nie wziął Pan pod uwagę, że miasta te nie są adresatami RIT lecz ZIT - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Naszym zdaniem, radnych Platformy Obywatelskiej, Radom powinien być miastem wiodącym w całym subregionie radomskim i to nie tylko z racji ilości mieszkańców, czy centralnego położenia. Jest to kwestia zasadnicza, ale do tego potrzebna jest wizja i rozmach w działaniu władz miasta. Działania, które proponuje radomskie Prawo i Sprawiedliwość rządzące w mieście, pozycjonuje Radom w roli miasta powiatowego o ograniczonych ambicjach. Patrząc w ten sposób pozwolił Pan sobie na uwagę o naszych obowiązkach w świetle ślubowania Radnego Rady Miejskiej w Radomiu. Jak pokazałem powyżej służenie naszemu miastu może mieć trochę szersze widzenie interesu Radomia niż Pan to reprezentuje. Proszę wziąć pod uwagę, że ograniczanie się w widzeniu interesu miasta tylko do jego rogatek (przepraszam - granic powiatu radomskiego ziemskiego) jest właściwym, ale tylko w widzeniu Pana i kolegów partyjnych. Proszę pamiętać, że ograniczenia które Państwo przyjmujecie mogą się przełożyc na inne ograniczenia w waszym widzeniu rzeczywistości. W dalszej części listu pisze Pan z pełnym przekonaniem, że to zbliżające się kampanie wyborcze są inspiracją naszego działania. Przypomnę, że to właśnie teraz będą ważyły się losy Regionalnego Programu Operacyjnego. W przyszłym tygodniu 21 lutego odbędą się w Radomiu konsultacje społeczne dotyczące nowego okresu finansowania. Może dobrze byłoby zaangażować się, aby wnieść coś twórczego co mogłoby pomóc Radomiowi w pozyskiwaniu środków w nowej perspektywie finansowania. Jestam przekonany jednak, że właśnie Pana list i nie na miejscu uwagi do radnych opozycji spod znaku PO, to właśnie kampania o której Pan pisze. Biorąc pod uwagę manierę przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości do pouczania innych nie dziwią mnie Pana wywody. Pragnę jednak zwrócić uwagę, że pouczając innych trzeba mieć wizję celów które chce się osiągnąć, ale ja w Państwa działaniu takiej wizji nie dostrzegam. Dlatego wypraszam sobie pouczanie Radnych Platformy Obywatelskiej co jest ich obowiązkiem , a co nie. Jeśli jest Pan takim orędownikiem wspólnej walki o Radom to proszę przypilnować, żeby po 7 latach rządów w mieście nie zdarzały się przypadki składanych wniosków, które są odrzucane na etapie oceny formalnej. Kończąc mam również nadzieję,że potraficie jako Radni Prawa i Sprawiedliwości wspólnie walczyć o Radom jako stolicę subregionu radomskiego, a nie tylko Powiatu Radomskiego (Grodzkiego i Ziemskiego).

Z wyrazami szacunku

Waldemar Kordziński

Przewodniczący Klubu Radnych Platforma Obywatelska