Oświadczenie w sprawie sprostowania przez Urząd Miejski mojej wypowiedzi dotyczącej daty złożenia Planu działań RIT Radom

W związku ze sprostowaniem zamieszczonym na stronie internetowej Miasta Radomia www.radom.pl, mojej wypowiedzi na konferencji prasowej z dnia 05.02.2014r. dotyczącej daty złożenia przez Miasto Radom Planów działań RIT Radom w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, w całości podtrzymuje swoją wypowiedź.

Na konferencji prasowej pokazałem skan pisma przewodniego przekazującego Regionalny Instrument Terytorialny Radom do Urzędu Marszałkowskiego z pieczęcią wpływu z datą 21.01.2014r., co jednoznacznie stanowi o terminie wpływu Planu działań RIT Radom (skan jako załącznik do informacji). Data wpływu Planu działań RIT Radom jest sprawą drugorzędną, a przytoczenie jej w mojej wypowiedzi miało na celu pokazanie, że Prezydent Radomia przekazując nieprawdziwą informacje chciał dla własnych celów politycznych wzmocnić swój obraz opisywanej sytuacji. Jednocześnie mam nadzieję, że władze Radomia jak najszybciej przystąpią do przygotowania Planów działań Regionalnego Instrumentu Terytorialnego Ziemi Radomskiej uwzględniając potrzeby Radomia, jak również innych samorządów regionu radomskiego. Radom jako lider regionu radomskiego musi wokół własnych celów i potrzeb umieć jednoczyć szeroką koalicję samorządów ziemi radomskiej. Z poważaniem Jerzy Zawodnik Radny Rady Miejskiej w Radomiu