Radosław Witkowski kandydatem na prezydenta Radomia

Radomska Platforma Obywatelska wskazała swojego kandydata na prezydenta Radomia. O zwycięstwo w tegorocznych wyborach samorządowych walczył będzie poseł Radosław Witkowski.

W dzisiejszym głosowaniu członkowie rady powiatu radomskiej PO wskazali posła Radosława Witkowskiego jako najlepszego kandydata na prezydenta Radomia. Wybór ten był wcześniej szeroko konsultowany z członkami partii.

Marszałek Sejmu Ewa Kopacz stwierdziła –„Jestem przekonana, że to najlepszy wybór. Radek Witkowski jest człowiekiem młodym, energicznym. Człowiekiem,  któremu się chce. Obecnie mamy w Radomiu władzę, której się nie chce. I która ogranicza się do miauczenia i narzekania, że wszyscy są przeciwko niej. Zmienimy to.”

Tuż po posiedzeniu rady powiatu kandydat Platformy powiedział:

Radom zasługuje na więcej. Na więcej zasługują radomianie. Bo czy po 7 latach rządów PiS żyje im się lepiej? Części, związanej blisko z Prawem i Sprawiedliwością, owszem. Ale nie o to nam chodzi.

Przypomnimy radomianom, kto odpowiada za to, co dzieje się w mieście. Za bezrobocie, za brak perspektyw, kolesiostwo i beznadzieję. Ale też za zniszczenie Starego Ogrodu, błoto w parku Kościuszki i absurdy dnia codziennego.

Pokażemy, że można dla Radomia zrobić coś więcej niż posadzić kwiatki wokół niechcianego pomnika. Bo ostatnie lata to dla Radomia czas największych rządowych inwestycji od czasów międzywojnia i prezydenta Grzecznarowskiego. Trzeba to wykorzystać. Rządzący Radomiem PiS tego nie potrafi. Marnuje kolejne lata, a radomianie czekają, by miasto odżyło.

Mam pomysł na Radom. Na miasto, które nie jest tylko rezerwuarem taniej siły roboczej. Miasto stawiające na naukę i nowoczesne technologie. Będące satelitą, ale też swego rodzaju równowagą  dla Warszawy. Przy wsparciu życzliwych ludzi w centralnych instytucjach stworzymy zupełnie inny, przyjazny klimat do inwestowania. Nie tylko przez wielkie sieci handlowe.

Musimy odbudować znaczenie Radomia jako ośrodka regionalnego. Miasta do którego warto przyjechać, w którym warto mieszkać, w którym po prostu dobrze się żyje. Miasta, które daje szansę. Nie tylko „swoim”, ale wszystkim. I zrobimy to. - z naciskiem podkreślił Radosław Witkowski

*******
Radosław Witkowski – w tym roku skończy 40 lat. Urodził się w Radomiu, tutaj też się wychowywał. Ukończył studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, jest też absolwentem Podyplomowego Studium Ogólnomenedżerskiego w Instytucie Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Przez wiele lat prowadził własną firmę.

W Platformie Obywatelskiej od 2003 roku. Już w 2006 roku został radnym rady miejskiej. Rok później zdobył mandat poselski, a w 2011 z powodzeniem ubiegał się o reelekcję. Członek sejmowej komisji samorządu i polityki regionalnej oraz komisji do spraw Unii Europejskiej.
Przewodniczący Podkomisji ds. ustroju samorządu terytorialnego. Przewodniczy też podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju – aktu prawnego fundamentalnego dla wdrożenia w Polsce nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Autor poprawki, która umożliwiła przekazanie miastu ziemi na lotnisku Radom – Sadków.