Wspólnie po pieniądze na rozwój. Marszałek zaprasza do współpracy.

20 stycznia br. na zaproszenie Marszałek Sejmu Ewy Kopacz odbyło się spotkanie samorządowców ziemi radomskiej, którego cele było zawiązanie Partnerstwa na rzecz współpracy w ramach Regionalnego Instrumentu Terytorialnego Ziemi Radomskiej i wspólne aplikowanie o unijne środki finansowe w latach 2014-2020.

Rząd polski wynegocjował na lata 2014-2020 w ramach polityki spójności UE kwotę 82,5 mld euro, co w przeliczeniu na złotówki daje kwotę około 500 mld na rozwój naszego kraju. Dostępność tak dużych środków finansowych na rozwój kraju, województwa, a przede wszystkim regionu radomskiego daje nam olbrzymią szansę rozkwitu Ziemi Radomskiej. Jednocześnie nakłada na nas obowiązek maksymalnego wykorzystania finansowego atutu obecności w Unii Europejskiej. Musimy postawić na innowacyjność i przedsiębiorczość. Jest szansa, by zrealizować nasz sztandarowy program. Mówię o lotnisku na Sadkowie. Ono będzie łączyło nie tylko miasta polskie, ale również kraje europejskie. Lotnisko powinno być uzbrojone w naszym planie w pomieszczenia magazynowe. Warto pochylić się na pomysłem zbudowania Centrum Innowacyjności w Radomiu. Byłoby to centrum współpracujące z radomskimi uczelniami i przedsiębiorcami. Powinniśmy również pomyśleć o walce z bezrobociem i o służbie zdrowia – powiedziała Ewa Kopacz. W nowej perspektywie finansowej 2014-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego planowane jest uruchomienie 5 Regionalnych Instrumentów Terytorialnych w miastach regionalnych i subregionalnych. Alokacja środków finansowych na realizację RIT wynosi 130 mln euro. Warunkiem przystąpienia do RIT jest zaproponowanie kompleksowego rozwiązania zidentyfikowanego problemu przez lidera oraz partnerów w sposób umożliwiający oddziaływanie na całe, bądź część terytorium RIT. O te pieniądze trzeba będzie walczyć. RIT daje szanse miastom regionalnym i subregionalnym. W grupie siła. Stwórzmy jeden region, zbudujmy taką infrastrukturę, by radomianom i mieszkańcom pobliskich gmin żyło się lepiej i, by zdobyć przychylność marszałka województwa mazowieckiego. Podpiszmy list intencyjny, który pozwoli nam wspólnie działać. Stwórzmy listy projektów, które moglibyśmy realizować w ramach RIT-u, wybierzmy delegację, która pojedzie do marszałka województwa mazowieckiego z naszą wspólną strategią. Mamy mało czasu - mówiła Ewa Kopacz. Obecni na sali samorządowcy wyrazili wielkie zainteresowanie inicjatywą Marszałek Sejmu. Wszyscy podpisali list intencyjny w sprawie zawiązania partnerstwa w celu współpracy w ramach Regionalnego Instrumentu Terytorialnego Ziemi Radomskiej oraz została powołana grupa robocza, która ma określić ramy współpracy samorządów ziemi radomskiej. Ustalono, że w najbliższym czasie zostanie zorganizowane kolejne spotkanie, w którym uczestniczyć będzie Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Jerzy Zawodnik