Prezydent Witkowski: Młodzież ma prawo do wyrażania poglądów

Prezydenta Radomia Radosław Witkowskie skierował apel do dyrektorów radomskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Prosi o "zachowanie szczególnej uwagi i powściągliwości w wyrażaniu swoich poglądów i ocen w obecności uczniów."

"O rozwagę i powściągliwość w wyrażaniu swoich poglądów i ocen w obecności młodzieży zaapelowaliśmy do nauczycieli radomskich szkół. List, który skierowaliśmy do szkół to odpowiedź na informacje o pojawiających się napięciach na tle światopoglądowym." - napisał prezydent Radomia Radosław Witkowski na FB.

"Stoimy na stanowisku, że uczniowie mają prawo wyrażać swoje poglądy, a szkoła powinna tworzyć warunki do swobodnego kształtowania ich światopoglądu. Oczywiście nie może być tu mowy o wykraczaniu poza obowiązujące ramy prawne i nie może też dochodzić do naruszania wolności drugiego człowieka. Jednocześnie zaapelowaliśmy do dyrektorów i nauczycieli, by w codziennej pracy mieli na uwadze bezpieczeństwo uczniów, w tym zapobieganie szerzeniu się hejtu czy innych form agresji. Zadaniem, które stoi przed nami wszystkimi jest kształtowanie młodego pokolenia tolerancyjnego, pełnego szacunku dla poglądów innych osób."

Treść apelu na załączonych skanach.