40. rocznica Porozumień Sierpniowych

Pamiętamy i oddajemy cześć naszym Bohaterom!

40 lat temu podpisano w Gdańsku porozumienia, które stały się początkiem drogi ku zjednoczonej Europie.

- To było największe w dziejach Polski zwycięstwo, a ono polegało na pokonaniu starego porządku, a jednocześnie wytworzeniu przekonania tych pokonanych, aby przyjaciółmi zostali - powiedział dziś w Gdańsku o podpisaniu Porozumień Sierpniowych Lech Wałęsa. Później zapytał: - Kto to popsuł?

Narodziny "Solidarności" to symbol jedności, wolności i patriotyzmu. Pamiętamy o tym i oddajemy cześć naszym Bohaterom!