PiS: 3 x NIE. Bo nie

Radni Prawa i Sprawiedliwości znów przeciwko wotum zaufania dla prezydenta Radosława Witkowskiego, przyjęciu sprawozdania finansowego z 2019 r. i udzieleniu mu absolutorium.

Na dzisiejszej sesji głosami radnych PiS Rada Miejska nie udzieliła wotum zaufania prezydentowi Radomia. Za wotum zaufania głosowało 12 radnych Koalicji Obywatelskiej i jeden radny niezależny. Przeciw było 14 radnych PiS.

Podobnie było z głosowaniami nad przyjeciem sprawozdania z wykonania ubiegłorocznego budżetu i udzieleniem prezydentowi absolutorium. Cała czternastka radnych PiS głosowała na nie. Za było 12 radnych Koalicji Obywatelskiej i radny niezależny.

Na nic znakomita ocena wykonania budżetu w 2019 roku dokonana przez Regionalną Izbę Obrachunkową i pozytywna opinia Komisji Rewizyjnej RM. Radni PiS jak rok temu zagłosowali przeciw bez żadnych merytorycznych argumentów, ewidentne na złość prezydentowi. Liczy się dla nich tylko polityczny interes, nie dobro miasta. Wszystko na zasadzie: Nie, bo nie.

Prezydent Radosław Witkowski skomentował na FB:

Radni Prawa i Sprawiedliwości nie udzielając mi wotum zaufania zdecydowali się na radomsko-radomską polityczną wojenkę. Moim zdaniem zupełnie niepotrzebną, bo teraz przed nami wszystkimi ciężki bój ze skutkami kryzysu gospodarczego spowodowanego pandemią koronawirusa. Ja właśnie na tym chcę się dziś skupić, bo mam świadomość, że raport o stanie miasta za 2020 rok na pewno nie będzie już tak optymistyczny jak ten, który przedstawiliśmy podczas dzisiejszej sesji za 2019 rok. Nadal konsekwentnie pracuję na rzecz Radomia i jego mieszkańców, a radni PiS mają teraz do wyboru współpracować lub zająć się referendum. Przypominam, że nie tylko mnie, ale i radnych wybrali mieszkańcy i wszyscy jesteśmy zobowiązani im służyć.
Z ostatniej chwili: Radni PiS potwierdzili, że merytoryczna dyskusja ich nie interesuje. Zagłosowali również przeciwko udzieleniu absolutorium. A tu już nie powinno być miejsca na jakąkolwiek polityczną ocenę. Znów będzie więc miała co robić Regionalna Izba Obrachunkowa. Podobnie jak rok temu spodziewam się kolejnej kompromitacji radnych PiS.
  •  

Przypomnijmy, w ubiegłym roku radni PiS również nie zgodzili sie na udzielenie absulutorium prezydentowi. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej uznało wówczas, że uchwała Rady Miejskiej w tej sprawie sprawie jest nieważna, zaś Rada Miejska w istotny sposób naruszyła przepisy o samorządzie gminnym. Zdaniem Kolegium RIO debata absolutoryjna nie dała podstaw do stwierdzenia, że budżet nie został zrealizowany w całości lub w znacznej części.