Zmienił się skład Kolegium Prezydenta

Od 1 czerwca nowym wiceprezydentem Radomia jest Mateusz Tyczyński, dotychczasowy Dyrektor Kancelarii Prezydenta. Wiceprezydent Karol Semik odszedł na emeryturę.

Prezydent Radosław Witkowski na swoim profilu na FB informuje: Zmienia się rzeczywistość i zmieniają się wyzwania. To m.in. w związku z epidemią i jej skutkami społecznymi czy ekonomicznymi. W ślad za tym muszą też iść zmiany organizacyjne i kadrowe.

Zdecydowałem zmienić skład Kolegium Prezydenta. Dziękuję mojemu zastępcy Karol Semik za bardzo dobrą współpracę i przeprowadzenie radomskiej oświaty przez wszystkie zawirowania spowodowane rządową reformą. Teraz nadzór nad oświatą obejmie moja zastępczyni Katarzyna Kalinowska, która w mojej ocenie jako wieloletni wykładowca akademicki jest bardzo dobrze przygotowana do tego, by sprostać wyzwaniu i tworzyć jak najlepsze warunki współpracy oświaty i biznesu.

Moim nowym zastępcą od 1 czerwca będzie dotychczasowy dyrektor Kancelarii Prezydenta, Mateusz Tyczyński. Nadal będzie nadzorował pracę podległych sobie komórek organizacyjnych, a dodatkowo obejmie nadzór nad Wydziałem Kultury, Wydziałem Inwestycji oraz nad Wydziałem Gospodarki Lokalowej i Komunalnej, Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu, Zakład Usług Komunalnych w Radomiu i Miejskim Zarządem Lokalami.

Panu Karolowi Semikowi dziękujemy za jego pracę, panu Mateuszowi Tyczyńskiemu gratulujemy awansu.