Ewa Kopacz Pierwszą Wiceprzewodniczącą

Ewa Kopacz - posłanka wybrana w okręgu 17, marszałek sejmu podczas ubiegłotygodniowej Rady Krajowej wybrana została na Pierwszą Wiceprzewodnicząca PO.

Urodziła się w 1956 r. w Skaryszewie na ziemi radomskiej. Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie. Posiada specjalizację pierwszego stopnia z pediatrii i specjalizację z medycyny rodzinnej. Do 2001 r. kierowała Zakładem Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu. W latach 1998-2001 pełniła funkcję radnej Sejmiku Mazowieckiego. Od 2001 r. jest członkiem Platformy Obywatelskiej. Z ramienia tego ugrupowania sprawowała mandat posła IV kadencji, reprezentując radomski okręg wyborczy. Ponownie została wybrana do Sejmu V kadencji, w którym objęła stanowisko przewodniczącej Komisji Zdrowia. Od 2006 r. do 2008 r. pełniła obowiązki przewodniczącej mazowieckich struktur Platformy Obywatelskiej. Od 10 października 2010 r. jest wiceprzewodniczącą Platformy Obywatelskiej. W wyborach parlamentarnych w 2007 r. po raz trzeci uzyskała mandat poselski, a 16 listopada 2007 r. została powołana na stanowisko minister zdrowia. W wyborach w 2011 r. została posłanką VII kadencji. 8 listopada 2011 r. wybrana na Marszałka Sejmu. Córka Katarzyna jest lekarzem, absolwentką Akademii Medycznej w Gdańsku. Źródło: http://platforma.org/aktualnosc/33192/sylwetki-nowych-czlonkow-wladz-po