Bronimy niezależności sądów, bo bronimy naszej wolności!

Radomianki i Radomianie!! To sprawa najwyższej wagi. W grę wchodzi jeden z fundamentów naszej wolności i zarazem warunek przynależności do europejskiej wspólnoty - niezależność sądów i niezawisłość sędziów. Dlatego dotyczy ona każdego z nas, nie tylko sędziów.

Prawo i Sprawiedliwość wypowiedziało wojnę trójpodziałowi władzy w Polsce, bez którego nie ma demokracji. Początkiem było zniszczenie Trybunału Konstytucyjnego przed czterema laty. Dziś TK to juz tylko atrapa pod kierunkiem mgr Przyłębskiej, towarzyskiego odkrycia prezesa Kaczyńskiego.

Od kilku dni trwa niespotykany w krajach demokratycznych atak na sędziów, zohydzanie ich w oczach opinii publicznej i szykanowanie. Porównywalne nagonki wobec różnych grup społecznych i zawodowych, które władza chciała zniszczyć lub wziąć pod but, stosowane były chyba tylko przez bolszewików w czasach stalinowskich.

Ustawa "kagańcowa" ma sędziów ubezwłasnowolnić, uzależnić od nakazów władzy, zmusić do uległości. Koniec niezależności sędziów w różny sposób dotknie każdego z nas. Dlatego naszym obowiązkiem jest się temu przeciwstawić.

Będziemy w środę 18 grudnia protestować przed sądami w całym kraju, a w Warszawie pod sejmem. W Radomiu spotykamy się o godz. 18 przed sądem przy ul. Warszawskiej. Musimy zatrzymać zamach na wolne sądy i wyprowadzanie Polski z Unii Europejskiej.

Przybywajcie!