Poznaj kandydatów Koalicji Obywatelskiej

Zarejestrowaliśmy dziś listę Koalicji Obywatelskiej do sejmu w okręgu nr 17 i kandydatkę do senatu w okręgu nr 50. Naszych kandydatów zaprezentowaliśmy przed pomnikiem Jana Kochanowskiego.

Oto nasza Drużyna Jutra w wyborach do sejmu i senatu. Prosimy Państwa o głosy na naszych kandydatów!

1. Joanna Kluzik-Rostkowska
Z zawodu dziennikarka. Członek podziemnego NZS i redakcji "Tygodnika Mazowsze". Po 1989 r. reporterka  "Tygodnika Solidarność", "Wprost", wicenaczelna "Przyjaciółki".  W latach 2005-2007 wiceminister i minister pracy i polityki społecznej, wiceminister rozwoju regionalnego, w latach 2013-2015 minister edukacji narodowej. Posłanka trzech kadencji. Obecnie wiceprzewodnicząca klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, członkini komisji spraw zagranicznych i obrony narodowej, przewodnicząca zespołu śledczego PO ds. zagrożeń bezpieczeństwa państwa. Hobby - jeździectwo.

2. Leszek Ruszczyk
Polityk, ekonomista, działacz samorządowy. Magister ekonomii, absolwent studiów podyplomowych w Instytucie Biznesu w Kaliszu i studiów Master of Business Administration w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W latach 2006-2008 pełnił funkcję dyrektora Wydziału Infrastruktury Urzędu Miejskiego w Radomiu, a w latach 2010-2011 prezesa Zarządu PKS Radom. Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego (2006-2010 oraz 2014-2015). W latach 2010–2011 członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, w latach 2011-2015 Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego. Współzałożyciel
radomskiej PO. Poseł obecnej, VIII kadencji.

3. Anna Maria Białkowska
Nauczycielka, dyrektorka szkoły, wiceprezydent Radomia od 2015 roku, poseł na Sejm VIII kadencji. Pracuje w dwóch Komisjach sejmowych: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, działa w dwóch Radach Społecznych: Radomskiego Szpitala Specjalistycznego i Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Edukacja i ochrona zdrowia to najważniejsze obszary działania dla Poseł Białkowskiej. Podczas swojej pracy parlamentarnej dała się poznać jako osoba niezwykle pracowita i skuteczna, ale przede wszystkim jako polityk, który zawsze ma czas dla ludzi i chętnie służy im pomocą.

4. Małgorzata Woźniak
Urodzona 26 czerwca 1960 roku. Politolog, samorządowiec, poseł na Sejm VII  kadencji z okręgu radomskiego, radna powiatu grójeckiego w latach 2006-2014, wieloletni kierownik urzędu stanu cywilnego. Wykształcenie wyższe oraz podyplomowe z zakresu administracji i finansów publicznych. Związana z powiatem grójeckim i gminą Chynów, inicjatorka wielu projektów również dla pracowników samorządowych z gmin powiatu grójeckiego. Animatorka działań społecznych w środowisku lokalnym.

5. Konrad Frysztak
Konrad Frysztak od pięciu lat pełni funkcję wiceprezydenta Radomia. Jest odpowiedzialny za kluczowe dla rozwoju miasta inwestycje. To właśnie Konrad Frysztak nadzoruje Radomski Program Drogowy, budowę trasy N-S i alei Wojska Polskiego, remont Ratusza i zabytkowej kamienicy Deskurów. Skuteczny, otwarty na dialog, słuchający potrzeb mieszkańców, doskonały przedstawiciel Radomia i ziemi radomskiej w Sejmie. W Sejmie chciałby dbać o interesy Radomia i ziemi radomskiej, w tym o budowę drogi S12, przyspieszenie remontu kolejowej „ósemki”, uruchomienie lotniska oraz przebudowę radomskiego „Amfiteatru”.

6. Andrzej Oziębło
Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie oraz Polskiej Akademii Nauk. Pracę w samorządzie rozpoczął w 2002 roku jako Radny Powiatu Białobrzeskiego. W latach 2006-2018 sprawował funkcję Starosty Powiatu Białobrzeskiego. Od 2019 roku Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie (filia w Radomiu). Od 2011 roku pełni również funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Białobrzegach. Inicjator powstania Lokalnej Grupy Działania „Zapilicze” (stowarzyszenia działającego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, uwzględniające rozwój turystyki w oparciu o walory rzeki Pilicy oraz rozwój kapitału społecznego) oraz wielu wydarzeń kulturalnych i sportowych organizowanych na terenie Powiatu Białobrzeskiego. Skuteczny w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na inwestycje  w obszarach edukacji, zdrowia, kultury i sportu.  Laureat wielu nagród i odznaczeń m.in. Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa (2011); Samorządowiec 20-lecia (2018)

7. Magdalena Nowacka
Rodowita szydłowianka, mężatka i matka dwóch córek. Z wykształcenia i zamiłowania nauczyciel z wieloletnim stażem w tym zawodzie. Od 2014 roku doktor Nauk o Ziemi z zakresu geografia turyzmu. Obecnie dyrektor Miejskiego Zespołu Żłobków w Szydłowcu. Oprócz rodziny najważniejsze jest dla niej miejsce pochodzenia i dlatego sukcesywny rozwój „małej ojczyzny”, czyli Powiatu Szydłowieckiego jest jej priorytetem.

8. Mieczysław Maciąg
Urodził się w 1952 roku. Po skończeniu nauki w Technikum Samochodowym w Radomiu podjął studia dzienne na Politechnice Świętokrzyskiej w Instytucie Transportu w Radomiu. Po skończeniu studiów rozpoczął pracę w Polskich Kolejach Państwowych w Oddziale Automatyki i Telekomunikacji w Lublinie. W latach 1993-1998 był dyrektorem Przedsiębiorstwa Usługowo-Produkcyjnego Urządzeń Kolejowych w Radomiu. Po prywatyzacji przedsiębiorstwa rozpoczął pracę w Zakładach Automatyki „KOMBUD” S.A. pełniąc funkcję kierownika działu kadr i kontroli wewnętrznej. W 2015 roku przeszedł na emeryturę.
Cechuje go zdolność do podejmowania trudnych i ważnych decyzji, silna motywacja do osiągania postawionych celów, punktualność oraz brak nałogów.
Zainteresowania to technika, sport i filatelistyka.

9. Iwona Łukasiewicz
Jest nauczycielem chemii. Ukończyła Wydział Chemii  UMCS  na kierunku pedagogicznym. Studia Podyplomowe: Biologia i Ochrona Środowiska - SGGW Warszawa. Fizyka i informatyka - Uniwersytet Łódzki, Resocjalizacja i socjoterapia w PWSH w Chojnicach, kierunek Pedagogika specjalna. W ciągu ostatnich 15 lat pracowała w wielu szkołach: gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych oraz w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Radomiu i w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wierzbicy, szkołach zaocznych, Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Radomiu i w Szkole Zaocznej TWP w Radomiu ucząc chemii, ochrony środowiska, socjologii. Zawsze z chęcią pomaga ludziom. Była ławnikiem w Sądzie Okręgowym I kadencji.  - Gdy dostanę się do Sejmu, nadal chcę pomagać ludziom, chronić przyrodę i środowisko - zapowiada.

10. Bartłomiej Antoni Majcher
Urodzony 17 stycznia 1972 roku w Radomiu. Z wykształcenia lekarz weterynarii, właściciel gabinetu weterynaryjnego Happy-Vet w Radomiu. Od urodzenia związany z miastem Radom, współorganizator wielu koncertów charytatywnych oraz zbiórek na rzecz potrzebujących. Mąż i ojciec dwóch synów. Pasjonat muzyki, lider zespołu REDOX. Wierny kibic piłki nożnej, od zawsze kibicujący drużynie Radomiaka Radom. Zwolennik aktywności fizycznej, czynnie uprawiający sporty takie jak: jazda na rowerze, piłka nożna, siatkówka.

11. Marek Warchoł
Lat 50, żonaty, absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Radomskiej oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Wydziału Marketingu i Zarządzania. W latach 1996-1999 kierownik Inkubatora Przedsiębiorczości w Pionkach.  W latach 1999-2007 dwukrotnie radny Powiatu Radomskiego. Od 20 lat przedsiębiorca, społecznik, działacz samorządowy.

12. Adam Pałgan
54 lata, mieszka w Przysusze, żonaty, dwoje dzieci. Wykształcenie wyższe pedagogiczne. Od 2002 do 2007 dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Przysusze, w latach 2007-2015 dyrektor Publicznego Gimnazjum w Przysusze. W okresie od 2015 do 2018 zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha. Zainteresowania: sport, historia, literatura, kultura.

13. Barbara Kwiatkowska
53 lata, mgr pielęgniarstwa, od 33 lat pracuje w ochronie zdrowia. Zaczynajła pracę na stanowisku pielęgniarki w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie Prokocimiu i Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu. Po ukończeniu studiów wyższych objęła stanowisko Naczelnika Wydziału w Departamencie Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia,  skupiając się na pracach legislacyjnych dotyczących zdrowia kobiet w okresie ciąży, porodu i zdrowia dzieci od momentu poczęcia, aż do osiągnięcia pełnoletniości. Od trzech lat pełni funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa i Średniego Personelu Medycznego, w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym.
Zamężna, matka trojga dorosłych dzieci.

14. Agnieszka Denkiewicz
47 lat, mieszka w Zwoleniu. Przez dwie kadencje była radną, stąd zna problemy regionu. Potrafi osiągać cele, które sobie wyznaczy, a  wysiłek jaki wkładaa w swoje działania, nigdy nie idzie na marne. Dostrzega potrzebę zmian i będzie do nich dążyć.

15. Mariola Izabela Szymczyk
Urodzona 22 lipca 1963 roku. Mężatka, ma dwoje dorosłych dzieci, mieszka w Lipsku. Z wykształcenia ekonomistka i nauczyciel przedmiotów ekonomicznych, geografii, hotelarskich, gastronomicznych i turystycznych. Do 2014 r. doradca metodyczny przedmiotów ekonomicznych w Międzypowiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu z filią w Iłży i nauczyciel ZSP w Siennie. W latach 2014-2018 Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Lipska.
Egzaminator OKE w Warszawie. Twórczyni, realizatorka i ekspert projektów UE.

16. Wojciech Kutyła
Urodzony 7 kwietnia 1960 roku w Radomiu. Absolwent Technikum Samochodowego w Radomiu i Politechniki Krakowskiej,  żonaty, ma dwie córki. Przedsiębiorca w branży finansowej. Ogólnopolski Laureat Konkursu o Wiedzy Finansowej. Praktykujący katolik, sympatyk sportu i turystyki i Rekreacji. Optymista otwarty na ludzi, obecnie pracownik samorządowy.

17. Elżbieta Teresa Szczepaniak
Szczęśliwa mężatka, mama dwójki dorosłych dzieci. Pracuje jako nauczyciel. Jest wiceprzewodniczącą Powiatowej Rady Rynku Pracy. Wolne chwile lubi spędzać w gronie najbliższych i z dobrą książką.  Jej  pasją  są też podróże.  Jest bezpartyjna.

18. Dr inż. Tomasz Śmietanka
Ma wykształcenie interdyscyplinarne: przyrodnicze, techniczne oraz ekonomiczne i jest doświadczonym samorządowcem, politykiem lokalnym, a także naukowcem - praktykiem.
Był nieprzerwanie burmistrzem gminy Kozienice przez okres 20 lat, 5 kadencji (1998-2018), radnym rady powiatu kozienickiego (1998-2002), Przewodniczącym Konwentu Wójtów, Burmistrzów i Prezydenta Ziemi Radomskiej (2002-2015), członkiem Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 oraz 2014-2020, a obecnie jest bezpartyjnym Radnym Województwa Mazowieckiegio z listy KO (2018-2023).
Jest także naukowcem - praktykiem, autorem ponad 30 artykułów naukowych, trzech monografii naukowych, współredaktorem naukowym pięciu monografii,  uczestnikiem, prelegentem i samorządowym organizatorem  konferencji naukowych, nauczycielem akademickim.
Specjalizuje się w publicznym zarządzaniu strategicznym rozwojem lokalnym.
Opracował i wdrożył w pilotażowej, reprezentatywnej próbie gmin, jako pierwszy w Polsce, wysoko ocenioną, autorską metodę badawczą skwantyfikowanego pomiaru jakości i intensywności strategicznego zarządzania rozwojem lokalnym i jego wpływu na lokalną jakość życia  w gminach.

W wyborach do Senatu nasza kandydatka jest Marta Michalska-Wilk, przewodnicząca Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta. Jest magistrem prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, skończyła również studia podyplomowe z zakresu zarządzania w administracji publicznej na Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracujac m.in. w urzędzie marszałkowskim w Warszawie, a także w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Radomiu oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.