Radni Koalicji Obywatelskiej popierają nauczycieli

Klub radnych Koalicji Obywatelskiej wyraża swoje pełne poparcie dla strajkujących nauczycieli.

Stanowisko Rady Miejskiej Radomia wzywające nauczycieli do zawieszenia strajku na czas matur, które rozpoczną się za kilka tygodni, zostało przyjęte na poniedziałkowej sesji na wniosek i głosami radnych Prawa i Sprawiedliwości. Radni Koalicji Obywatelskiej głosowali przeciw.

My, radni Koalicji Obywatelskiej poperamy nauczycieli.

Uważamy, że strona rządowa powinna niezwłocznie przystąpić do dialogu z nauczycielami. Zakończenie protestu, czy choćby tylko jego czasowe zawieszenie, zależy w zdecydowanej mierze od dobrej woli rządu i szczerej debaty. Do zawarcia porozumienia niezbędne jest również zaprzestanie negatywnej kampanii wymierzonej w nauczycieli.