Nasza dziewiątka walczy o mandaty do Sejmiku, by zrealizować Program dla Mazowsza

Oto drużyna Koalicji Obywatelskiej w wyborach do Sejmiku Województwa Mazowieckiego i nasz Program dla Mazowsza.

21 października to bardzo ważna data. Tego dnia zdecydujemy o przyszłości naszego regionu. Nie zlekceważmy tych wyborów, zachęcamy wszystkich, by poszli zagłosować. Prosimy o głosy na naszych kandydatów.

Kandydatami Koalicji Obywatelskiej w wyborach do Sejmiku Województwa Mazowieckiego w naszym regionie (Lista nr 4, Okręg nr 5) są:


1. Rafał Piotr Rajkowski
2. Łukasz Kwiecień
3. Tomasz Józef Śmietanka
4. Aneta Bors
5. Zygmunt Andrzej Łukomski
6. Sylwia Łyżwa
7. Magdalena Beata Nowacka
8. Elzbieta Grażyna Cichawa-Grabowska
9. Witold Wójcik

Program dla Mazowsza

Przed nami najważniejsze wybory samorządowe w historii. Zderzą się w nich dwie wizje samorządu terytorialnego i roli obywateli w demokracji lokalnej.

Pierwsza wizja – Platformy Obywatelskiej i .Nowoczesnej – zakłada decentralizację władzy i tworzenie silnych samorządów, które dbają o rozwój małych ojczyzn, potrzeby obywateli i ich udział w podejmowaniu decyzji. Druga wizja
– forsowana przez Prawo i Sprawiedliwość – przewiduje centralizację i ograniczanie wpływu społeczeństwa obywatelskiego na rzecz władzy rządu.

Od początku istnienia Platformy Obywatelskiej i .Nowoczesnej stoimy na straży Polski samorządnej. Zawsze wspieraliśmy samorządy i społeczeństwo obywatelskie. Byliśmy i jesteśmy przekonani, że samorząd to fundament sprawnego państwa służącego obywatelom, a nie rządzącym. Dzięki samorządom w ostatnich latach nasze miasta, gminy, powiaty i województwa stały się bardziej przyjazne mieszkańcom, a zarazem bardziej nowoczesne i europejskie.

Województwo mazowieckie to najszybciej rozwijający się region w całej Unii Europejskiej, zarazem jednak pełen kontrastów: zaledwie kilkadziesiąt kilometrów od Warszawy są miejsca, które wymagają wsparcia, inwestycji i poprawy jakości życia mieszkańców.

Nasz region potrzebuje zrównoważonego rozwoju: lepszej sieci połączeń komunikacyjnych, dużych inwestycji infrastrukturalnych oraz wsparcia samorządu w pobudzaniu przedsiębiorczości i tworzeniu dobrych miejsc pracy. Mieszkańcy Mazowsza chcą sprawnie działającej służby zdrowia i opieki społecznej, czystego powietrza i wody, powszechnego dostępu do szerokopasmowego internetu, instytucji kultury i dobrej edukacji.

Dostrzegamy konieczność wprowadzenia zmian w administracji publicznej i dostosowania jej organizacji do oczekiwań

mieszkańców. Budowa społeczeństwa obywatelskiego wymaga stałego zwiększania udziału mieszkańców i organizacji społecznych w życiu lokalnych społeczności.

Znamy skalę wyzwań i problemów, z jakimi musi się zmierzyć Mazowsze, oraz możliwości, jakie otwierają się przed regionem. Działania na rzecz rozwoju skoncentrujemy przede wszystkim na zwiększeniu komfortu życia przez poprawę jakości powietrza oraz zapewnieniu szybkiego i wygodnego transportu zbiorowego dla wszystkich mieszkańców regionu. Przeprowadzimy kolejne inwestycje w budowę dróg i sieci wodociągowych. Przeznaczymy dodatkowe środki finansowe na wsparcie rozwoju wszystkich gmin i miast na Mazowszu, a szczególnie na modernizację obszarów wiejskich. Uruchomimy programy wspierające powstawanie nowych, dobrze płatnych miejsc pracy na terenie całego regionu. Sukces rozwojowy Warszawy i większych miast regionu powinien być kołem zamachowym dla całego Mazowsza.

Rozwój Mazowsza oprzemy na nowoczesnych i dobrze wyposażonych szkołach i uczelniach, a także na promocji kultury i powszechnym dostępie do wydarzeń kulturalnych. Poprawimy jakość usług świadczonych przez administrację publiczną i wprowadzimy możliwość załatwiania kolejnych spraw urzędowych przez internet.

Każdy obywatel, niezależnie od miejsca zamieszkania i wieku, musi mieć zapewniony dostęp do nowoczesnych metod leczenia i odpowiednio wyposażonych ośrodków opiekuńczo-leczniczych. Będziemy wspierać organizacje pozarządowe działające na Mazowszu i udział młodych obywateli w życiu lokalnych wspólnot.