Drużyna Radosława Witkowskiego

Prezydent Radomia Radosław Witkowski zaprezentował listę kandydatów do Rady Miejskiej Komitetu Wyborczego Wyborców Radosława Witkowskiego "Koalicja na Rzecz Zmian".

Są na niej członkowie Platformy Obywatelskiej, .Nowoczesnej, Sojuszu Lewicy Demkratycznej i bezpartyjni. To koalicja ludzi, których łączy Radom i troska o jego dalszy rozwój. Ludzi, którzy chcą zmieniać nasze miasto.

Przedstawiamy Państwu drużynę Radosława Witkowskiego. Prosimy o poparcie w wyborach do Rady Miejskiej w Radomiu kandydatów KWW Radosława Witkowskiego "Koalicja na rzecz Zmian".

OKRĘG nr 1

1. ZAWODNIK Jerzy

Wiceprezydent Radomia odpowiedzialny m.in. za służbę zdrowia, opiekę społeczną, działania na rzecz seniorów, ale także za kształcenie dualne. Ma olbrzymie doświadczenie z funduszami unijnymi.

2. KOTKOWSKA Wioletta

Członkini Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, współzałożycielka oraz wieloletnia prezeska Stowarzyszenia "Przyjaciele Ósemki".

3. UTKOWSKI Robert

Dziennikarz, wieloletni redaktor naczelny lokalnej i regionalnej telewizji.

4. RUSZCZYK Dawid

Radny Rady Miejskiej. Członek komisji ds sportu, turystyki i kultury. Współorganizator akcji społecznych i charytatywnych

5. SOBKOWIAK Elżbieta

Wieloletnia dyrektorka Młodzieżowego Domu Kultury w Radomiu. Organizatorka imprez kulturalnych i konferencji o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim.

6. SEMIK Karol

Wieloletni dyrektor VI Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu. Potem mazowiecki kurator oświaty. Obecnie wiceprezydent Radomia odpowiedzialny m.in. za oświatę.

7. KWIATKOWSKI Marek

Mgr ekonomii, mikroprzedsiębiorca działający na rynku usług finansowych. Społecznik.

8. ZWOLIŃSKA Iwona

Mgr prawa i administracji, zarządca nieruchomościami. Wieloletnia pracownica RSM-u.


 

OKRĘG nr 2

1. WITKOWSKI Radosław

Prezydent Radomia. Wcześniej poseł na Sejm RP.

2. ŁUCZYCKI Andrzej

Od 1980 w NSZZ „Solidarność”, w 1989 działał w Komitecie Obywatelskim. Były Senator RP. Radny miasta Radomia. Jako woj. inspektor transportu drogowego przeniósł siedzibę Inspekcji Transportu Drogowego w Warszawy do Radomia.

3. LASOTA Magdalena

Specjalista ds. marketingu i PR. Mgr ekonomii, tłumacz przysięgły z języka bułgarskiego. Radna Rady Miejskiej. Społeczniczka.

4. CHROBOTOWICZ Robert

Autor projektów zgłaszanych do Budżetu Obywatelskiego, społecznik zaangażowany w pracę na rzecz Ustronia.

5. DOMAŃSKA Monika

Właścicielka firmy usługowej. Zaangażowana w pomoc dla chorych dzieci i dorosłych. Silnie związana z radomską koszykówką.

 6. OSTROWSKA Anna Od 30 lat związana z radomską oświatą. Wieloletnia dyrektorka PSP nr 4. Widedyrektorka delegatury Mazowieckiego Kuratorium Oświaty. Obecnie dyrektora Wydziału Edukacji  Urzedu Miejskiego.

7. SKRODZKI Piotr

Członek zarządu i sekretarz Związku Zawodowego Pracowników Poczty w Radomiu, członek zarządu SLD w Radomiu.

 

OKRĘG nr 3

1. KALINOWSKA Katarzyna

Doktor nauk ekonomicznych, nauczyciel akademicki. Przewodnicząca radomskich struktur Nowoczesnej. Inicjatorka programu oczyszczaczy powietrza dla przedszkoli.

2. NESKA Zbigniew

Wicedyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących. Od czterech kadencji radny Rady Miejskiej. Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa.

3. ŁUCZYCKI Jakub

Członek rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej Ustronie, przewodniczący rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej Zamłynie.

4. PROKOPCZYK-TULIK Agnieszka

Główna księgowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu. Olbrzymia wiedza i doświadczenie.

5. MALMON-TOMCZYK Anetta

Nauczycielka i dyrektorka szkoły. Wiceprezeska radomskiego oddziału Związku Nauczycielskiego Polskiego. Była nauczycielka w Areszcie Śledczym.

6. BARSZCZ Lech

Prezes RTBS Administrator. Społecznik zaangażowany w działania na rzecz społeczności lokalnej (między innymi w budowę przejścia dla pieszych przy ul. Sycyńskiej czy parkingu przy ul Pieśni).

7. KACA Marcin

Społecznik angażujący się w życie miasta.

8. DĄBROWSKI Marcin

Przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Radomiu. Właściciel i wydawca OK!magazynu, członek Stowarzyszenia Dziennikarzy RP. Z wykształcenia administratywista.


OKRĘG nr 4

1. TYCZYŃSKI Mateusz

Dyrektor kancelarii prezydenta Radomia. Zangażowany w działania na rzecz radomskiego sportu. Wieloletni członek stowarzyszenia Radomskie Centrum Siatkarskie Czarni oraz były wiceprezes Akademii Sportu Radomiak.

2. MICHALSKA-WILK Marta

Radna Rady Miejskiej. Pracowała m.in. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Energiczna, pewna siebie i gotowa do działania.

3. RABENDA Jarosław

Aktor i reżyser teatralny, pisarz. Działacz kultury. Były dyrektor Klubu Środowisk Twórczych Łażnia. Współtwórca Ogólnopolskiego Turnieju Śpiewających Poezję.

4. PASTUSZKA Paweł

Przedsiębiorca. Od 25 lat (jako trzecie pokolenie) prowadzi rodzinną firmę. Członek zarządu Cechu Piekarzy w Radomiu.

5. GAWRYŚ Ewa

Instruktorka w Dziale Pracy Socjalnej „Centrum Wolanowska”. Społeczniczka. Współtwórczyni i wieloletni prezes Stowarzyszenia Mieszkańców z Mroza. Autorka i koordynatorka projektów społecznych na rzecz dzieci i młodzieży oraz seniorów.

6. WOJCIESZAK Mateusz

Lokalny watchdog, od wielu lat kontroluje działania władzy i miejskich spółek. Działa w największych ogólnopolskich organizacji pozarządowych.

7. SZPRENDAŁOWICZ Piotr

Były radnym Rady Miejskiej, a także członek zarządu Województwa Mazowieckiego. Obrońca mieszkańców z Mieszka I 15. Pomysłodawca pociągu “Radomiak” i autobusu “Niepodległa”.

8. SOKOŁOWSKA Jolanta

Wieloletni pracownik służby zdrowia. Prezes stowarzyszenia Kobiety dla Radomia. Wspiera kobiety uzależnione i współuzależnione od alkoholu oraz kobiety których dotyka przemoc domowa.


OKRĘG nr 5

1. FRYSZTAK Konrad

Wiceprezydent Radomia odpowiedzialny m.in. za Radomski Program Drogowy, poprawę infrastruktury i bezpieczeństwa na drogach, Radomskie Centrum Sportu.

2. WĘDZONKA Wiesław

Radny Rady Miejskiej od kilku kadencji, wiceprzewodniczący Rady, członek Komisji Sportu, Komisji Regulaminowej oraz Komisji Bezpieczeństwa. Pilot samolotowy i instruktor.

3. ZAJĄC Małgorzata

Radna Rady Miejskiej. Działa w stowarzyszeniach pomagających ludziom. Pozyskiwała m.in. fundusze na modernizację DPS przy ul. Struga. Kobieta z charakterem, ale i empatią dla drugiego człowieka.

4. KORCZYŃSKI Roman

Radny Rady Miejskiej, członek kom. budżetowej, majątku i rozwoju. Ekonomista. Jeden z twórców Centrum Druku 3D. Wicedyr. Muzeum Wsi Radomskiej.

5. SZCZĘSNA Aleksandra

Modelka i aktorka. Wicemiss Polonia 2012 oraz finalistka konkursu Miss Earth na Filipinach. Ambasadorka Radomia w Polsce i za granicą. Działaczka społeczna.

6. BIESIADECKA Patrycja

Prowadzi z sukcesami swoją działalność gospodarczą – salony sprzedaży także poza Radomiem. Mama dwóch synów. Mgr turystyki.

7. TOKARSKI Adam

Prawnik, doktorant specjalizujący się w zakresie prawa konstytucyjnego, członek Rady Nadzorczej Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.