Prezydent Radosław Witkowski: Koalicja na Rzecz Zmian

Słowo „zmiana” od lat miało w Radomiu kluczowe znaczenie. Kto tego nie rozumiał, szybko tracił poparcie radomian, tracił ich zaufanie. Wspólnie czuliśmy, że jeśli chcemy przyjaznego, rozwijającego się miasta, musimy dokonać wielu zmian, wybrać nie politycznie, ale we wspólnym interesie.

Tak rozumiem wybory sprzed czterech lat i jasne zadanie jakie dostałem od radomian - zmieniać miasto.

 

Prezentujemy dziś ideę Koalicji na Rzecz Zmian dlatego, że ten proces zmian musi trwać, musi być ciągły. Wiele rzeczy musimy dalej poprawiać, usprawniać, by Radom był miastem coraz bardziej przyjaznym do życia.

 

Te zmiany nie zawsze są łatwe. Nie zawsze i nie każdy chce do nich przyłożyć rękę, ale Koalicja na rzecz zmian nie jest budowana przeciwko komukolwiek i nikt nie musi z nią walczyć. Każdy kto będzie chciał zmieniać miasto, znajdzie swoje miejsce. Nie powinniśmy szukać różnić tylko dlatego, że w Warszawie toczy się bardzo ostry spór. Tu jest Radom, tu są ważne sprawy radomian, tu potrzebne są dalsze zmiany. Wszystko inne jest bez znaczenia, każdy inny wybór nie jest w interesie radomian.

 

Koalicja na rzecz zmian nie jest koalicją partii i polityków. Jest po to, by wprowadzać pozytywne zmiany w naszym mieście. Dlatego zaprosiliśmy do współpracy wszystkich, którym na tym zależy. Bo z tym zadaniem nie poradzi sobie jedna osoba, nawet prezydent.

 

Dziś widzimy, jak bardzo potrzebna jest sprawna rada miejska, która będzie wspierać zmiany, a nie je torpedować. Taka, która będzie merytorycznie pracować dla miasta, a nie uprawiać politykę. Rada, która będzie słuchać mieszkańców, a nie swoich liderów w Warszawie. Takiej rady miejskiej potrzebuje Radom, takiej koalicji potrzebują radomianie i taka koalicja będzie startować w tych wyborach.

 

Dziś wybór jest bardzo prosty: albo dalej zmieniamy miasto, kontynuujemy to, co zapoczątkowaliśmy cztery lata temu, albo wracamy do tego, co było. Wracamy do sporów, wracamy do marazmu, niweczymy zmiany ostatnich czterech lat.

 

Wierzę, że dla radomian wybór jest oczywisty.

 

Są sprawy dla Radomia kluczowe. Najważniejszą z nich jest dobrze płatna praca. Po wygranych wyborach stworzymy na Wólce Klwateckiej Dzielnicę Przemysłową Radom. Potrzebujemy w Radomiu takiego miejsca, w którym będą powstawały nowoczesne firmy z atrakcyjnymi stanowiskami pracy, dające radomianom szansę na rozwój.

 

Dlatego:

- Przygotujemy 40 ha terenów inwestycyjnych, na których powstaną nowoczesne zakłady oraz innowacyjne firmy. Będziemy mieć miejsce, by zachęcać inwestorów, by to właśnie w Radomiu tworzyli nowoczesne i dobrze płatne miejsca pracy.

 

- Na terenie Dzielnicy Przemysłowej Radom powstanie również Park Przemysłowy, w którym projekty biznesowe będą miały odpowiednie wsparcie zarówno merytoryczne, jak i finansowe. Wszystko po to, by zachęcać te najbardziej nowoczesne firmy, by tutaj otwierały swoje siedziby.

 

- Rozwiniemy Program kształcenia zawodowego, który czerpiąc z wzorców krajów zachodnich, będzie tak kierował współpracą ze szkołami, by od razu po zakończeniu nauki uczniowie mogli znaleźć zatrudnienie jako specjaliści.

 

Druga najważniejsza sprawa w Radomiu to nowe drogi i bezpieczne poruszanie się po mieście. Dlatego stworzymy Strefę Wygodnego Ruchu. Strefa to rewolucja. To pierwszy w Radomiu projekt kompleksowego planowania inwestycji, obejmujący zarówno duże inwestycje, jak również te służące bezpiecznemu poruszaniu się po mieście rowerzystów i pieszych. Planujemy inwestycje w ten sposób, by za pięć lat Strefa Wygodnego Ruchu obejmowała teren całego miasta.

 

- Strefa wygodnego ruchu to przede wszystkim dokończenie trasy N-S, która odkorkuje centrum miasta. Zobowiązuję się, że do końca przyszłej kadencji gotowa będzie już cała trasa N-S.

 

- Chcemy kontynuować realizację Radomskiego Programu Drogowego, w ramach którego utwardzamy drogi w mieście. To jeden z symboli zmian w Radomiu. Chcemy, by za pięć lat każda droga, co do której nie ma zastrzeżeń formalnych, była utwardzona.

 

- Zbudujemy też pięć nowych parkingów wielopoziomowych na największych osiedlach, by rozwiązać problem ze znalezieniem miejsca postojowego w mieście. Chcemy poświęcić też więcej środków na remonty chodników oraz stworzyć spójną sieć ścieżek rowerowych. Ale też będziemy tworzyć Zielony Radom - przyjazne miejsca wypoczynku w całym mieście.

 

Trzecim priorytetem w mieście jest kultura. Jeśli wygramy wybory, powstanie Radomskie Centrum Kultury. To będzie nie tylko nowy budynek, ale przede wszystkim zupełnie nowe podejście do kultury w naszym mieście. Zależy nam, by Radom stał się ważnym punktem kulturalnym na mapie Polski.

 

- Radomskiego Centrum Kultury to projekt, którego do tej pory nie było. Będzie kluczowym miejscem spotkań, wystaw i życia kulturalnego.

 

- W ramach Radomskiego Centrum Kultury zbudujemy także nowoczesny  amfiteatr, dzięki któremu będziemy mogli organizować duże imprezy plenerowe, takie na które właśnie do Radomia będą przyjeżdżali ludzie z całej Polski.

 

- Zorganizujemy Festiwal Wolności - cykliczny duży międzynarodowy festiwal, który będzie promować Radom oraz jego miejsce w drodze do wolności. Chcemy, by każdy w Polsce kojarzył Radom z corocznym Festiwalem Wolności i by na stałe zapisał się on w kalendarzu dużych imprez tak jak Opole czy Sopot.

 

Żeby Radom był miastem przyjaznym do życia musimy pamiętać o wszystkich jego mieszkańcach, dlatego będziemy dbać o to, by rozwój i zmiany w Radomiu dotyczyły każdej grupy mieszkańców:
Radom dla młodych to działania i inicjatywy skierowane do naszych młodszych mieszkańców.

To Radomskie Centrum Sportu czyli nowy stadion i najnowocześniejsza hala widowiskowa, która posłuży nie tylko rozwojowi sportu, ale pozwoli na organizację wielu wydarzeń.

 

Proponujemy także darmową komunikację dla uczniów w wieku do 18 lat, dzięki czemu poruszanie się po mieście będzie dużo łatwiejsze i tańsze.

 

Otworzymy również Centrum Sportu Młodzieżowego, dzięki któremu oferta zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży będzie bardziej bogata i dostępna dla wszystkich.

 

Radom dla rodzin to nasze propozycje, by radomianie chcieli wiązać swoje życie rodzinne właśnie z naszym miastem. Stworzymy dwa razy więcej miejsc w żłobkach niż jest obecnie. Chcemy również wybudować 10 nowych placów zabaw wyposażonych w bezpieczne nawierzchnie i nowoczesne urządzenia.

 

Programem mieszkań dla młodych chcemy ułatwić życiowy start młodym rodzinom.

 

Stworzymy także nowy bogatszy program zajęć dodatkowych dla dzieci tak, aby każde dziecko, które będzie chciało rozwijać swój talent i zainteresowania, miało taką możliwość. Będziemy inwestowali w rozwój Młodzieżowego Domu Kultury.

 

Rodziny wychowujące dzieci niepełnosprawne otrzymają wsparcie w ramach Karty Rodziny z Dzieckiem Niepełnosprawnym. To będzie duża ulga dla domowych budżetów.

 

Pamiętamy też o najstarszych mieszkańcach Radomia. Radom dla Seniorów to przede wszystkim nasz program „Siła w Seniorach” - stworzymy warunki, by radomscy seniorzy byli bezpieczni, aktywni i zdrowi.

 

Otworzymy poradnię geriatryczną przy Radomskim Szpitalu Specjalistycznym. Celem jej działania będzie kompleksowe podejście do pacjentów w podeszłym wieku i zapewnienie im jak najlepszej opieki.

 

Kolejne duże wyzwanie, któremu musimy sprostać. Będziemy troszczyć się o to, by mieszkania i ich otoczenie były dostosowane do potrzeb najstarszych mieszkańców naszego miasta.

 

To wszystko składa się na Radom, który jest przyjazny dla wszystkich. Miasto, w którym żyje się dobrze, które daje szanse. Miasto, z którego możemy być dumni. Żeby tak było, nie możemy pozwolić na zatrzymanie zmian. Dlatego zapraszam Was do przyłączenia się do Koalicji na Rzecz Zmian! Bo Radom jest najważniejszy!

 

Radosław Witkowski