Platforma Obywatelska zaprezentowała program wyborczy

Kandydaci do parlamentu z radomskiej listy Platformy Obywatelskiej przedstawili program wyborczy. - Polska Przyszłości jest programem prospołecznym, który jest efektem konsultacji z Polakami - przekonywał Leszek Ruszczyk, wicemarszałek województwa, "jedynka" na liście do Sejmu PO.

Wojciech Gęsiak, kandydat na senatora podkreślił, że PO jest partią liberalnej demokracji, otwartą na rozwój, ale też zakorzenioną w takich wartościach, jak rodzina. Oto ludzie, którzy chcą budować Polskę Przyszłości - wskazał na kandydatów partii do zajęcia miejsc w parlamencie. - Wolność obywatelska, przekonananie, że dobra polityka to służba człowiekowi, a nie doktrynie czy interesom grupowym oraz marzenie o silnej Polsce w nowoczesnej Europie. To nasze priorytety - mówił Wojciech Gęsiak. Wskazał, że powyższe, w programi PO oparte jest na trzech filarach: Polska Obywtelska, Polska Sprawiedliwa oraz Polska Przedsiębiorcza - dodał.

Poszczególne elementy programu przedstawiali m.in Anna Maria Białkowska, Marta Michalska-Wilk, Magdalena Lasota, Aneta Śledź, Leszek Ruszczyk, Marek Wikiński czy Tomasz Śmietanka.

Politycy poruszyli m.in. takie problemy jak edukacja, zdrowie, rynek pracy, kultura, polityka prorodzinna, finansowanie partii czy nowy etap w stosunkach państwo-kościół.

radomnews.pl/index.php