Lokalni przedsiębiorcy znają się na rzeczy. Będą doradzać prezydentowi Radomia

Prezydent Radosław Witkowski powołał Zespół konsultacyjny ds. gospodarczych. W jego skład wejdzie dwunastu radomskich przedsiębiorców reprezentujących różne branże.

Do zadań zespołu należy m.in. podejmowanie inicjatyw związanych z rozwojem przedsiębiorczości, opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń prezydenta dotyczących spraw gospodarczych, konsultowanie i opiniowanie przedsięwzięć związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i inwestycyjnej oraz opracowanie kierunków działań zmierzających do rozwoju przedsiębiorczości.

- Nasz główny cel to wzrost gospodarczy i tworzenie nowych miejsc pracy. Dlatego chcę skorzystać z wiedzy i doświadczenia lokalnych przedsiębiorców, by móc tworzyć w mieście jak najlepsze warunki dla rozwoju przedsiębiorczości i zwiększania zatrudnienia w radomskich firmach – mówi prezydent Radosław Witkowski.

Jarosław Kowalik, jeden z inicjatorów powołania zespołu przypomina, że zabiegał o to już od wielu lat. – Cieszę się, że obecne władze miasta dostrzegają potrzebę współpracy, bo to przecież nie urząd tworzy miejsca pracy, lecz przedsiębiorcy. Wszyscy mamy ogromne doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej i jestem przekonany, że wspólnym wysiłkiem doprowadzimy do znaczącego zmniejszenia bezrobocia – podkreśla Kowalik. Posiedzenia zespołu z udziałem prezydenta mają się odbywać co najmniej raz na trzy miesiące.

radom24.pl/artykul/czytaj/24218

www.facebook.com/1538485566396681/photos/a.1540302962881608.1073741828.1538485566396681/1646914318887138/