Prezydent Witkowski powołał zespół konsultacyjny ds. gospodarczych

Do jego zadań będzie należało m.in. opracowanie działań zmierzających do rozwoju przedsiębiorczości w mieście, a także merytoryczna ocena przygotowanych przeze mnie inicjatyw.

W skład zespołu wejdą radomscy przedsiębiorcy, którzy jak zaznaczają, cieszą się, że władze Radomia dostrzegają potrzebę współpracy.

www.facebook.com/1538485566396681/photos/a.1540302962881608.1073741828.1538485566396681/1646914318887138/