Będą ulgi i ośrodek dziennego pobytu. Prezydent: Przyszedł czas na realizację obietnic

Tańsze bilety autobusowe, ulgi przy wstępie na imprezy organizowane przez miejskie placówki oraz ośrodek dziennego pobytu dla osób po 65 roku życia – to pakiet propozycji, z którymi miasto wychodzi do seniorów. – Takie rozwiązania zapowiadaliśmy już podczas kampanii. Teraz przyszedł czas na realizację obietnic – mówi prezydent Radosław Witkowski. Radom przystępuje też do programu Senior Wigor, dla realizacji którego przeznacza kamienicę przy ul. Rwańskiej 7.

Decyzję o wdrożeniu programu Radomska Karta Seniora radni podjęli na ostatniej sesji. Wkrótce miejskie placówki przedstawią pakiet ulg i zniżek, z których będą mogli korzystać seniorzy. – Zapraszamy do współpracy także inne instytucje publiczne, firmy oraz organizacje pozarządowe, które mogą zaproponować ulgi. Zależy nam podniesieniu poziomu aktywności i sprawności seniorów poprzez zwiększenie dostępności i zachęcenie do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i sportowych – podkreśla prezydent. Przystąpienie do realizacji programu, wymaga złożenia deklaracji oraz podpisania stosownego porozumienia.

Kolejna przygotowywana przez miasto propozycja dla seniorów to ośrodek dziennego pobytu. Ma on powstać w ramach rządowego programu Senior Wigor. – Mamy już przygotowany budynek przy ulicy Rwańskiej 7 i startujemy w konkursie ogłoszonym przez rząd. Wnioskujemy o maksymalne możliwe dofinansowanie w kwocie 180 tysięcy złotych na prace remontowe i 70 tysięcy na wyposażenie – mówi wiceprezydent Anna Białkowska.

Ośrodek powinien rozpocząć działalność w październiku, po adaptacji kamienicy. Zostanie przygotowanych 30 miejsc. Seniorzy będą pokrywać jedną trzecią kosztów. Resztę sfinansują wojewoda i miasto. W placówce będą organizowane różnego typu zajęcia, m.in. rekreacyjne i kulturalne. Seniorzy będą też mogli rozwijać swoje zainteresowania i korzystać z posiłków.

radom24.pl/artykul/czytaj/24076