Kolejne miliony z unijnego budżetu dla regionu radomskiego

Nowe molo pływające na Zalewie Siczki, profesjonalna siłownia zewnętrzna, a także ławki plażowe to tylko niektóre udogodnienia z jakich będą mogli korzystać nie tylko mieszkańcy gminy Jedlnia-Letnisko, ale również turyści z całego Mazowsza. Całkowity koszt inwestycji to ponad 644 tys. zł, z czego 500 tys. zł to dofinansowanie unijne przyznane decyzją zarządu województwa mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-2013.

SZLAK RODU KOCHANOWSKICH

Już niedługo mieszkańcy Mazowsza będą mogli zgłębić wiedzę na temat historii rodu Kochanowskich. Dzięki dofinansowaniu unijnemu w wysokości blisko 456 tys. zł powstanie „Szlak Rodu Kochanowskich” obejmujący dziesięć miejscowości historycznie najbardziej związanych z rodem Kochanowskich. Na jego trasie znajdą się m.in. gmina Zwoleń, Policzna, Sieciechów, Radom, Przytyk oraz Wieniawa. Całkowity koszt projektu to blisko 631 tys. zł.

GMINA IŁŻA ZADBA O POPULARYZACJĘ HISTORYCZNEGO MIEJSCA

Dawna siedziba biskupów krakowskich – Zamek w Iłży (powiat radomski) dzięki unijnemu dofinansowaniu w kwocie prawie pół miliona złotych zostanie odrestaurowany. Głównym założeniem projektu jest stworzenie kompleksowej oferty turystycznej eksponującej najcenniejsze walory przyrodnicze i antropogeniczne obszaru gminy Iłża. Cel projektu ma szanse być zrealizowany dzięki odbudowie i zabezpieczeniu cennej spuścizny kulturowej Zamku w Iłży oraz doposażeniu szlaków turystycznych i wykreowaniu aktywnych form spędzania wolnego czasu na pozostałym obszarze gminy

SYSTEM SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW W GMINIE KOZIENICE

Władze Gminy Kozienice postawiły na ekologię. Chcąc promować ideę utylizacji i recyklingu odpadów generowanych w gospodarstwach domowych zrealizowany zostanie projekt, którego celem jest zastosowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Projektem objętych zostanie ponad 30,8 tys. mieszkańców gminy. Liczba odpadów poddawanych recyklingowi i segregacji zwiększy się do ponad stu ton w ciągu roku. Wartość projektu to ponad 3 mln zł, z czego prawie 820 tys. zł stanowi dofinansowanie z UE.