List PO do PIS w sprawie fabryki Airbusa w Radomiu. Ostre słowa radnej Michalskiej-Wilk

Przewodniczący radomskiej PO, Zbigniew Banaszkiewicz i szef klubu radnych PO, Jerzy Zawodnik, wystosowali list otwarty do parlamentarzystów PiS, posła Marka Suskiego i Senatora Wojciecha Skurkiewicza. Ich zdaniem działania PiS szkodzą projektowi budowy fabryki Airbusa w Radomiu. Radna Marta Michalska-Wilk mówi ostro: - Zachowanie polityków PiS-u jest niegodne tego, że są radomianami.

 Politycy PiS, w przypadku przetargu na wyłonienie helikoptera dla polskiej armii, próbują podważać to, co jest określone przepisami ustawy o zamówieniach publicznych – powiedział przewodniczący radomskiej PO, Zbigniew Banaszkiewicz.

Jak stwierdził po pierwszym etapie został wyłoniony Airbus Helicopters, który w drugim etapie „przeszedł bardzo pozytywnie testy”. - Dlatego bardzo nas niepokoi i bulwersuje wnioskowanie opóźniania podpisania umowy na dostawę helikopterów, tak by to zrobić po wyborach parlamentarnych. Nie ma do tego żadnych przesłanek – argumentuje Zbigniew Banaszkiewicz.

Jerzy Zawodnik, szef klubu radnych PO nawiązał do ubiegłotygodniowej konferencji klubu parlamentarnego PiS, podczas której poruszono temat przetargu na helikoptery. – Podważano na niej procedury i próbowano zmusić posłów do przeciągania decyzji w sprawie podpisania kontraktu z Airbusem. Chcielibyśmy usłyszeć od przedstawicieli PiS z Radomia, jakie zajmują stanowisko w tej sprawie – powiedział Jerzy Zawodnik i przytoczył treść listu skierowanego do senatora Wojciecha Skurkiewicza i posła Marka Suskiego.

- Dziwi nas to, że przedstawiciele radomskiego PiS nic nie mówią na ten temat. Występuje wiceprzewodniczący ich partii, który atakuje Airbusa, a ci parlamentarzyści, którzy powinni reprezentować mieszkańców naszego miasta milczą, a przede wszystkim senator Skurkiewicz, który jest przewodniczącym senackiej komisji obrony narodowej.

Zdaniem radnego Zawodnika radomscy parlamentarzyści PiS nie tylko przed radomianami, ale też wewnątrz własnej partii, powinni pokazać, „że ważne są nie tylko interesy Podkarpacia, ale też Ziemi Radomskiej, gdzie bezrobocie jest wysokie i potrzebne miejsca pracy”.

- Jako radomianka, chcę powiedzieć, że nie ma naszej zgody na to, by ktokolwiek przeszkadzał w tym, by fabryka Airbusa w Radomiu powstała. Z decyzji o zlokalizowaniu jej w Radomiu jesteśmy wszyscy dumni a mieszkańcy Radomia zasługują by te miejsca pracy u nas powstały – powiedziała radna Marta Michalska-Wilk.

Działaczka PO kontynuowała: - Senator Skurkiewicz po poprzedniej naszej konferencji w sprawie Airbusa powiedział, że nasze zachowanie jest niegodne polityków. Nie panie senatorze – my jako politycy PO dbamy i będziemy dbać o to, aby ten projekt nie był zagrożony, i był zrealizowany. To zachowanie polityków PiS-u jest niegodne tego, że są radomianami. Trzeba pamiętać o tym, że interes polityczny musi być zawsze niżej niż lokalny interes naszego Radomia – zakończyła radna.   

- Nasz list nie jest atakiem na senatora Skurkiewicza i posła Suskiego. My potrzebujemy wsparcia w tej sprawie. I oczekujemy tego, że jako parlamentarzyści opozycyjni, będą nas nawet wspierać w działaniach zmierzających do wzbogacania Radomia o nowe miejsca pracy – powiedział kończąc konferencję Zbigniew Banaszkiewicz.

radom24.pl/artykul/czytaj/23721