Wybór zarządu Regionu Mazowieckiego

Późnym popołudniem 29 listopada w Warszawie zebrała się Rada Regionu Mazowieckiego PO RP.

W porządku obrad znalazły się między innymi: ustalenie liczby wiceprzewodniczących,wybór sekretarza i skarbnika oraz członków zarządu.

Okręg radomski w zarządzie Regionu reprezentować będą:

  • Ewa Kopacz - wiceprzewodnicząca
  • Zbigniew Banaszkiewicz - członek zarządu
  • Dariusz Kwiecień - członek zarządu

Nowe prezydium zarządu:

  • Andrzej Halicki - przewodniczący
  • Ewa Kopacz - wiceprzewodnicząca
  • Małgorzata Kidawa-Błońska - wiceprzewodnicząca
  • Tomasz Siemoniak - wiceprzewodniczący
  • Ludwik Rakowski - wiceprzewodniczący
  • Marcin Kierwiński - sekretarz
  • Tomasz Kucharski - skarbnik