Premier Kopacz pozytywnie rozpatrzyła wniosek prezydenta Witkowskiego o 5 mln

Remont oddziału chirurgii naczyniowej szpitala miejskiego będzie dofinansowany kwotą 5 mln z budżetu państwa. Premier Ewa Kopacz pozytywnie rozpatrzyła wniosek prezydenta Radosława Witkowskiego w tej sprawie.

Tę bardzo dobrą dla miejskiej lecznicy informację przekazała radnym podczas poniedziałkowej sesji wiceprezydent Anna Białkowska odpowiedzialna w mieście za sprawy dotyczące ochrony zdrowia.

- Przyznane na ten cel 5 mln to maksymalna kwota dotacji, na jaką mogliśmy liczyć – mówi wiceprezydent Białkowska, dodając, że dofinansowanie z budżetu centralnego pozwoli na odciążenie budżetu miasta, w którym zarezerwowanazostała kwota 3 mln na zakup angiografu dla tej jednostki.

Na początku marca prezydent Radosław Witkowski złożył do premier Ewy Kopacz wniosek o udzielenie dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa dla Radomskiego Szpitala Specjalistycznego na przebudowę oddziału chirurgii naczyniowej z odcinkiem zabiegowym 1 dnia i pracownią terapii wewnątrznaczyniowej wraz z wyposażeniem.

Pomieszczenia oddziału nie były remontowane, poza bieżącymi pracami konserwacyjnymi, od ponad 15 lat. Ich przebudowa jest konieczna ze względu na określone w przepisach wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Jest też ujęta w programie dostosowawczym zatwierdzonym przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie.

Nie ulega wątpliwości, że remont i wyposażenie jednostki w nowoczesny sprzęt medyczny specjalistyczny zwiększający możliwości diagnozowania i leczenia ma ogromne znaczenie dla jakości świadczonych usług medycznych. Warto zauważyć, że z usług Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, w tym specjalistycznych porad, korzystają zarówno radomianie, jak i mieszkańcy okolicznych powiatów: radomskiego, grójeckiego, białobrzeskiego, kozienickiego, lipskiego, przysuskiego, szydłowieckiego i zwoleńskiego – potencjalnie, w sumie około 625 tysięcy osób.

radom24.pl/artykul/czytaj/22716