'Premier Kopacz straciła cierpliwość i odwołała prezesa PAŻP'. 'To ważna informacja dla Radomia'

Premier Ewa Kopacz, na wniosek minister infrastruktury Marii Wasiak odwoła prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Krzysztofa Kapisa i powierzyła dziś jego obowiązki Magdalenie Jaworskiej, dotychczasowej wiceprezes Agencji.


Premier Ewa Kopacz, na wniosek minister infrastruktury Marii Wasiak odwoła prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Krzysztofa Kapisa i powierzyła dziś jego obowiązki Magdalenie Jaworskiej, dotychczasowej wiceprezes Agencji.


Nie podano powodów odwołania Krzysztofa Kapisa. Wśród możliwych podaje się m.in. planowaną w przyszłym roku przez PAŻP, podwyżkę opłat terminalowych na polskich lotniskach, które nie były konsultowane z portami lotniczymi. Jednak nie bez znaczenia mogła też być niezbyt dobra współpraca PAŻP z Portem Lotniczym Radom, a jak wiadomo i premier Kopacz i minister Wasiak są związane z naszym miastem.

Zapytany o komentarz prezydent Radomia, Radosław Witkowski powiedział krótko. – To ważna informacja dla Radomia, bo  PAŻP pozostaje naszym głównym partnerem do rozmów w sprawie lotniska. Ważne rzeczy dla jego funkcjonowania musimy pouzgadniać, bez względu na to kto będzie prezesem Agencji.

- Pani premier straciła cierpliwość – komentuje senator Wojciech Skurkiewicz i wyjaśnia: - Igranie z kwestiami dotyczącymi radomskiego lotniska mogło być przesądzające w tej sprawie. Najpierw przedłużająca się sprawa montażu radiolatarni, a potem co wiem z kuluarowych rozmów, zlekceważenie oficjalnej prośby jednego z wiceministrów infrastruktury o zainteresowanie się sprawą wybudowania w Radomiu systemu ILS. Ta prośba wylądowała gdzieś w koszu. Miejmy nadzieję, że ta zmiana wyjdzie na dobre radomskiemu lotnisku.

Krzysztof Kapis prezesem PAŻP był od października 2013 roku, po wygraniu konkursu na to stanowisko. Wcześniej, był krótko wiceprezesem Agencji, pełniącym czasowo obowiązki prezesa.

Magdalena Jaworska była wiceprezesem PAŻP ds. finansowo-administracyjnych od wrześniu ubiegłego roku. Powołała ją  ówczesną wicepremier, minister infrastruktury Elżbieta Bieńkowska.

radom24.pl/artykul/czytaj/22227