Marta Michalska-Wilk nowym kierownikiem delegatury MUW w Radomiu

Marta Michalska-Wilk objęła stanowisko kierownika delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu. Zastąpiła Rafała Rajkowskiego, który został wiceprezydentem Radomia. Powołanie nowej kierowniczce wręczył wojewoda Jacek Kozłowski.

Marta Michalska-Wilk jest magistrem prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, skończyła również studia podyplomowe z zakresu zarządzania w administracji publicznej na Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu. Doświadczenie zawodowe zdobywała w urzędzie marszałkowskim w Warszawie, a także w wojewódzkim urzędzie pracy w Radomiu oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Do zadań kierownika delegatury należy m.in. weryfikowanie i opracowywanie informacji na potrzeby wojewody, koordynacja i nadzór działań podległej mu instytucji, współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, kościołami, związkami wyznaniowymi oraz miejscowymi jednostkami zespolonej administracji rządowej.

radomnews.pl/index.php