Prezydent Radomia zaprasza do budżetu obywatelskiego

Radomianom, którzy chcą złożyć projekt do budżetu obywatelskiego 2016 ma pomagać Centrum Konsultacji Społecznych w magistracie.
Budżet obywatelski tworzą sami mieszkańcy, a samorząd oddaje do ich dyspozycji pewną pulę pieniędzy. Ich podział odbywa się w ramach konsultacji społecznych.
Mieszkańcy zgłaszają swoje propozycje, a później wybierają najlepsze w głosowaniu. Na koniec radni wprowadzają zadania z budżetu obywatelskiego do planu wydatków.

Prawie pięć milionów

W tym roku, w ramach budżetu obywatelskiego jest do podziału 4,8 miliona złotych. To o 600 tysięcy więcej niż przeznaczono na ten cel w 2014 roku. Radom jest podzielony na pięć okręgów. Na każdy z nich wypada po 800 tysięcy złotych, plus 800 tysięcy złotych na projekty ogólnomiejskie. Jest zastrzeżenie, że żaden z projektów nie może być droższy niż 600 tysięcy złotych.

Już przyjmują zgłoszenia

Od 14 stycznia mieszkańcy albo ich grupy, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, grupy sąsiedzkie mogą składać wnioski z pomysłami na zagospodarowanie pieniędzy. Projekty będą przyjmowane w radomskim Urzędzie Miejskim do piątku, 13 lutego.
Warto to zrobić jak najszybciej. W tym roku bowiem, inaczej niż do tej pory, wnioski mieszkańców będą weryfikowane na bieżąco. Jeśli zajdzie potrzeba, urzędnicy podpowiedzą, jak je poprawić czy uzupełnić. Zgłoszone projekty trafią do komisji opiniującej. Które ostatecznie trafią pod głosowanie, dowiemy się 25 marca.

Finał w czerwcu

Głosowanie będzie trwało od 7 kwietnia do 6 czerwca. Do 26 czerwca mamy się dowiedzieć, które projekty wygrały i będą realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.
To one zostaną później wprowadzone do projektu budżetu miasta na 2016 rok, czym zajmą się radni.

m.echodnia.eu/radomskie/apps/pbcs.dll/article