Turystyczna radomska perełka z dofinansowaniem marszałka

Szlak twórczości architektonicznej Stefana Szyllera będzie jedną z turystycznych perełek naszego regionu. Umowa na dofinansowanie kolejnego, nowatorskiego pomysłu zespołu działającego przy parafii na radomskich Glinicach została parafowana w środę, 21 stycznia.

Wkrótce na terenie regionu radomskiego zostanie stworzony nowy produkt turystyczny. Będzie to szlak turystyczny o nazwie "Szlak twórczości architektonicznej Stefana Szyllera" Decyzją zarządu województwa mazowieckiego, projekt otrzymał unijne dofinansowanie w wysokości ponad 734 tys. zł, w odpowiedzi na konkurs przeprowadzony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.
Umowę w tej sprawie z ramienia województwa mazowieckiego podpisał wicemarszałek Leszek Ruszczyk oraz proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Radomiu ks. kanonik Roman Adamczyk.Szlak który powstanie, znacznie wzbogaci ofertę turystyczną Radomia i całego południowego Mazowsza. Wierzę, że podpisana umowa jest jedną z cyklu, który zrealizuje i realizować będzie parafia reprezentowana przez księdza kanonika- podkreślił wicemarszałek, Leszek Ruszczyk.Skąd pomysł na taki projekt? - Otóż kościół na Glinicach jest jednym z najstarszych w Radomiu.Kontynuujemy prace jego generalnego remontu i przy tej okazji zrodził się pomysł, żeby spojrzeć na niego w nieco szerszy sposób - pod kątem turystyki - informuje ks.kan. Roman Adamczyk.Architektem naszego kościoła był Stefan Szyller. Przyjrzeliśmy się obiektom, które wyszły spod jego "kreski" i okazało się, że w naszym regionie jest 11 świątyń i kilka innych obiektów, jak część budynków Zakładów Tytoniowych czy Fabryki Broni - mówi ks. Roman Adamczyk.Właśnie te obiekty znajdą się na szlaku turystycznym. W jego skład, obok kościoła na Glinicach wejdą też m.in świątynie w Pionkach, Jedlni Kościelnej, Suchej, Białobrzegach, Przytyku czy Cerekwii.
Przy każdym z obiektów ustawiona zostanie tablica informatyczna, opracowana zostanie blisko 200-stronicowa książka opisująca autora, jego działalność, liczne foldery, broszury oraz tematyczna strona internetowa.                                 

radomnews.pl/index.php