Poznaliśmy zastępców prezydenta Radomia

Karol Semik oraz Anna Maria Białkowska, Konrad Frysztak i Rafał Rajkowski będą pełnili funkcje wiceprezydentów Radomia w kadencji 2015-18

Prezydent Radosław Witkowski przedstawił swoich najbliższych współpracowników i poinformował, za jakie kierunki rozwoju w mieście będą odpowiadać. Zdrowie i pomoc społeczna spoczęła w rękach Anny Marii Białkowskiej. Za pozyskiwanie inwestorów oraz fundusze unijne odpowiedzialny będzie Rafał Rajkowski. Konrad Frysztak będzie nadzorował rozwój infrastruktury w mieście. Karol Semik będzie odpowiadał za sprawy edukacji i kultury.

 

radomnews.pl/index.php