Poseł Witkowski przedstawił kluczową ustawę

Ustawa, która ma przygotować ramy prawne dla sprawnego wykorzystania niemal 106 miliardów euro z przyjętego we wtorek przez Parlament Europejski budżetu Unii, trafiła dzisiaj do Sejmu. W imieniu Klubu Parlamentarnego PO przedstawił ją poseł Radosław Witkowski

- To bardzo ważna ustawa. Ustawa, która rozpoczyna proces wdrażania w Polsce nowej perspektywy unijnej – tak projekt zmian w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju opisywał poseł Radosław Witkowski na dzisiejszej konferencji prasowej klubu parlamentarnego Platformy w Sejmie.  - Powiedzmy sobie wprost: to ustawa kluczowa dla przygotowania się do wykorzystania przez Polskę niemal 106 miliardów euro z przyjętego we wtorek przez Parlament Europejski budżetu Unii. Mimo cięć w tym budżecie, otrzymamy więcej pieniędzy niż w poprzedniej perspektywie i pozostaniemy największym beneficjentem funduszy unijnych. Od ich wykorzystania będzie zależała przyszłość Polski – przekonywał poseł Witkowski z mównicy sejmowej.

Ustawa wprowadza definicję umowy partnerstwa oraz dokumentów programowych stanowiących podstawę realizacji nowej perspektywy finansowej, reguluje tryb ich opracowywania, uzgadniania i przyjmowania. Ważne z punktu widzenia Radomia jest wprowadzenie szczegółowych przepisów dotyczących kontraktu terytorialnego i polityki miejskiej oraz definicji obszaru strategicznej interwencji państwa, obszaru problemowego rozumianego jako dotkniętego największą koncentracją negatywnych zjawisk rozwojowych, a także obszaru funkcjonalnego.

- Chyba nie ma nic ważniejszego od wdrożenia nowej perspektywy unijnej, od tego, żeby te środki, dużo większe niż w poprzedniej perspektywie 2007 – 2013, rozwijały nasz kraj. W związku z tym mamy apel do całego parlamentu: musimy przeprowadzić jak najszybciej dokumenty, które pozwolą dobrze i skutecznie wydawać pieniądze unijne. Pracujmy razem wspólnie, odrzućmy na bok wszelkie podziały, wszelkie spory polityczne. Najważniejsze są ustawy, które pomogą jak najszybciej wdrożyć perspektywę finansową 2014-2020 – apelował do parlamentarzystów na konferencji prasowej poseł Radosław Witkowski wspólnie z wiceprzewodniczącą klubu parlamentarnego PO Małgorzatą Kidawą-Błońską i przewodniczącą sejmowej komisji ds. UE Agnieszką Pomaską.

Wszystkie kluby parlamentarne poza Prawem i Sprawiedliwością opowiedziały się za prowadzeniem dalszych prac nad projektem ustawy.