W wyborach do Sejmiku Województwa Mazowieckiego Platforma uzyskała 15 mandatów.

Radnymi zostali wybrani:

Okręg 1: Jolanta Gruszka, Wojciech Bartelski, Katarzyna Bornowska
Okręg 2: Urszula Kierzkowska, Wiesław Raboszuk, Krzysztof Strzałkowski
Okręg 3: Tomasz Kucharski, Wioletta Paproska-Ślusarska, Dariusz Dziekanowski
Okręg 4: Stefan Kotlewski
Okręg 6: Elżbieta Lanc
Okręg 7: Ludwik Rakowski, Jolanta Koczorowska, Kinga Gajewska

W najbliższej kadencji okręg nr 5 - Radom i powiaty dawnego województwa radomskiego w sejmiku reprezentować będzie Leszek Ruszczyk.
Wszystkim wybranym gratulujemy wyników.